Byggnation av äldreboendet Attendo Säteriet pågår

Bild 1 och 2: Skissbilder på boendet (Eirheim).
Bild 3: Ritning på lägenhet.
Bild 4-9: Skissbilder på olika inomhusmiljöer på boendet.

Härryda kommuns nya äldreboende kommer att drivas av Attendo och ha en sport- och spa-profil. I januari 2022 välkomnas de första hyresgästerna.

Äldreboendet blir det första i Härryda kommun som drivs i extern regi. Upphandlad utförare är Attendo som kallar boendet för ett "livstilssboende med sport & spa-profil". Det innebär bland annat att det finns gym samt utrymmen för massage och avkoppling. De boende ska även kunna samlas för att till exempel se sport på storbildsteve och erbjudas aktiviteter som att åka iväg och se matcher live.

60 lägenheter och gemensamma ytor

Boendet innehåller 60 enrumslägenheter om vardera 32 kvadratmeter. På varje avdelning finns möjlighet att öppna upp mellan två lägenheter för att skapa en parlägenhet. 54 av de 60 platserna är avsedda för Härryda kommun.

Alla personer som beviljats plats på äldreboende har rätt att välja boende, i mån av plats. Därför kan de som önskar byta boende flytta till Attendo Säteriet framöver - om det finns lediga platser.

Närhet till service och natur

Äldreboendet ligger mitt i Säteriets bostadsområde, med närhet till både naturreservat och kollektivtrafik. I anslutning finns förskola, skola samt äldreboendet Säterigården. Mölnlycke centrum och Råda Säteri ligger på en kvarts gångavstång.

Är det någon skillnad att bo på ett boende som drivs av en extern utförare jämfört med att bo på ett boende som drivs av kommunen?

Oavsett vem som driver äldreboendet så gäller samma kvalitetskrav och uppföljning av verksamheten. Alla som flyttar in ska känna sig trygga med att boendet erbjuder god vård och omsorg utifrån det individuella behovet. Däremot är varje utförare fri att erbjuda något extra utöver grundkraven, vilket gör att boendena kan ha lite olika profil, som här där Attendo valt inriktningen sport och spa

Jag har erbjudits en tillfällig lägenhet i väntan på att boendet ska stå klart. Varför?

Byggnationen av boendet är tyvärr försenad. Det innebär att ett antal personer som väntar på att flytta in erbjuds en tillfällig lägenhet på Ekdalagården eller Säterigården - i väntan på att boendet ska stå klart. Det är förstås olyckligt att behöva flytta två gånger på relativt kort tid och därför bekostar Härryda kommun flytten. Vi håller dig informerad om vad som händer kring ditt nya boende under tiden.

Enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), som ska införas, har jag rätt att välja var jag vill bo?

Det stämmer, men lagen om valfrihetssystem (LOV) skiljer sig inte så mycket från dagens system. Även idag kan du ha önskemål om var du vill bo och du har också möjlighet att flytta mellan olika boenden om du önskar det. Men oavsett LOV eller inte, så är det inte säkert att det just då finns en ledig plats på det boende du önskar.

Jag vill inte flytta två gånger, samtidigt har jag svårt att klara mig hemma. Kan jag få mer hemtjänst under tiden?

Du är välkommen att lämna en ansökan till din handläggare. I normalfallet beviljas inte utökad hemtjänst när man har fått erbjudande om boende, men det görs alltid en individuell bedömning.

Hur ser tillgången till platser på äldreboende ut nu och framöver i Härryda kommun?

På kommunens sju äldreboenden finns totalt cirka 270 lägenheter. Tillsammans med de 54 nya platserna på Attendo Säteriets äldreboende innebär det ett visst överskott under 2022 och kanske en bit in på 2023. Därför anpassar vi antalet lägenheter på tre av av våra befintliga äldreboenden från 2022. Inga boenden stängs och ingen tillsvidareanställd personal kommer att sägas.

Med det nya äldreboendet står vi väl rustade inför framtiden.