Lyssna

Äldreboende

Gemenskap mellan boende och personal på äldreboende.

I Härryda kommun finns sju äldreboenden - från Mölnlycke i väst till Rävlanda i öst. Foto: Anna Sigvardsson

Äldreboendet erbjuder dig som är äldre ett både självständigt och tryggt boende. Du bor i egen lägenhet men har personal tillgänglig dygnet runt. I ditt boende ska du bemötas med respekt och integritet. Därför är det viktigt att ta tillvara dina egna resurser och kunskaper.

Så små förändringar som möjligt

När du flyttar in gör personalen en planering tillsammans med dig och dina anhöriga. Det du klarar på egen hand idag ska du naturligtvis även i fortsättningen göra själv eller med hjälp av vänner och anhöriga. Personalens uppgift är att hjälpa och stödja dig med sådant som du har svårt att klara själv.

För att veta vilka behov du har och för att kunna ge den bästa vården och omsorgen är det nödvändigt att känna till din bakgrund. Personalen tar därför fram en levnadsberättelse tillsammans med dig och dina anhöriga. Målet är att du ska kunna leva ett gott och värdigt liv med så små förändringar som möjligt, samtidigt som du får den vård och omsorg du behöver.
Broschyr - Här är mitt livPDF

Politikerna har högsta ansvaret

Kommunens äldreboenden regleras enligt socialtjänstlagen. Högsta ansvaret har politikerna i kommunfullmäktige. Det är biståndsbedömarna för hemtjänsten som utreder vem som har behov av äldreboende.

Mål för äldreboende i Härryda kommun:

  • Skapa trygghet och visa respekt för de boendes självbestämmande och integritet.
  • All hjälp och stöd lämnas på ett sådant sätt att den enskildes resurser tillvaratas.
  • Erbjuda meningsfulla aktiviteter och gemenskap med andra.
  • Stödja och utveckla nätverk kring de boende.
  • Erbjuda hälso- och sjukvård samt omvårdnad av hög kvalitet.

Utrustning av lägenheten

Lägenheten är utrustad med en säng och madrass, gardinstång, taklampa i hall och badrum samt trygghetstelefon. Du tar med egna möbler, textilier och porslin. Du använder egna kläder, handdukar och toalettartiklar. Du står för påslakan, täcke och kudde av lättskött material. Det är viktigt att dina textilier är märkta eftersom det inte finns möjlighet till separat tvätt.

Vård av lägenheten

Du måste vårda din lägenhet väl. Vid utflyttning ska lägenheten vara utrymd och noggrant städad. Reservnyckel till din lägenhet förvaras i ett låst skåp. Den är tillgänglig för personalen om du skulle använda trygghetslarmet.

Kostnad för förbrukningsvaror

Utöver din avgift för boendet kommer du att debiteras en avgift varje månad för förbrukningsvaror, toalettpapper och tvättmedel.

Hemförsäkring

Du bör ha en egen hemförsäkring eftersom möbler och värdesaker i din lägenhet inte är försäkrade.

Telefon

I varje lägenhet finns ett telefonuttag, vilket ger dig möjlighet att flytta med din telefon.

Måltider

I den avgift du betalar ingår frukost, middag, två mellanmål, kaffe samt kvällsmat i den gemensamma matsalen. På kvällen finns det smörgås för den som vill ha. Om du vill bjuda någon på middag eller kaffe i den gemensamma matsalen måste du beställa i köket dagen innan. Betalar gör du direkt till köket.

Finmatsal

Varje äldreboende har en finmatsal som du gärna får använda till kalas eller fest. Där finns porslin att låna. Du och dina anhöriga ansvarar för att städa och diska efter användandet av finmatsalen. Det finns diskmaskin att tillgå. Bokning av finmatsalen sker hos samordnare eller administratör på boendet.

Aktiviteter och traditioner

På de flesta av våra äldreboenden finns det en fritidsassistent som ansvarar för aktiviteterna, som kan vara promenader, bingo, gymnastik, högläsning och bakning. Kom gärna med egna önskemål och idéer om aktiviteter.

Högtider såsom jul, nyår, påsk och midsommar firas på traditionsenligt sätt. Anhöriga är välkomna att medverka vid alla aktiviteter och högtider. De betalar då för mat och dryck.

TV

I de gemensamma utrymmena finns det TV. Det går också bra att ha egen TV i lägenheten.

Hjälpmedel

Alla hjälpmedel är personliga. Kommunens rehabiliteringsteam hjälper dig att prova ut och skaffa de hjälpmedel du behöver.

Personalen

  • På äldreboendena finns personal dygnet runt.
  • Enhetschefen är ansvarig för verksamheten. Du kan träffa enhetschefen efter överenskommelse.
  • Vårdpersonal har du tillgång till dag, kväll och natt. Du erbjuds en kontaktman bland vård- personalen som du och dina anhöriga kan vända er till med frågor.
  • Det finns tillgång till sjuksköterska både dagtid, kväll och natt.
  • Vid behov kan du få tillgång till sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut. Din kontaktperson hjälper dig att ta kontakt med dem.