Lyssna

Boenden, särskilda

Här hittar du information om de olika särskilda boendeformerna som finns i Härryda kommun.

Boendeformer

Anpassat boende

Till exempel träningsboende och bostadsanpassning.
Anpassat boende

Bostad med särskild service

Med detta menas en gruppbostad eller servicebostad enligt lagen om stöd och service (LSS)
Bostad med särskild service

Demensboende

Ett äldreboende som är särskilt anpassat för personer med demenssjukdom
Demensboende

Familjehem

För barn och unga mellan 0-18 år som av olika skäl inte kan bo hemma
Familjehem

Korttidsplats

Vid tillfälligt behov av vård och omsorg
Korttidsplats

Stödboende

För flickor och pojkar i åldern 16-20 år. Socialtjänsten beslutar om placering.
Stödboende

Trygghetsboende

Biståndsbedömt trygghetsboende är avsett för äldre som främst behöver stöd och hjälp i boende och annan lättåtkomlig service, och som behöver bryta oönskad isolering.
Ansökan om biståndsbedömt trygghetsboende (för utskrift) Pdf, 126.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Äldreboende

För äldre personer som har behov av ett självständigt men tryggt boende
Äldreboende