Borgerlig begravning

När en person avlidit är det de anhöriga som ordnar med begravning och bouppteckning. Du kan få hjälp hos en begravningsbyrå men du kan också göra en hel del själv.

En gravsättning måste ske, men man behöver inte ha en begravningsceremoni. Det finns stora möjligheter att göra avskedet precis så personligt som du själv önskar.

Begravning i Svenska kyrkan

En avliden person som var medlem i Svenska kyrkan ska begravas enligt Svenska kyrkans ordning om den avlidne inte önskat något annat.
Svenska kyrkan Länk till annan webbplats.

Begravning inom annat trossamfund

Om den avlidne tillhörde ett annat trossamfund än Svenska kyrkan genomförs begravningen enligt denna ordning om den avlidne inte önskat något annat.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är helt eller delvis utan religösa inslag. Det finns stor frihet att utforma begravningen efter den avlidnes eller anhörigas önskemål, men enligt lagen ska man respektera ceremonins allvarliga karaktär. En del vill enbart ha musik och stillhet. En del vill ha en officiant som håller i begravningen.

Dessa begravningar kan hållas i kapell eller liknande lokaler. I Härryda kommun finns bland annat följande alternativ:

Björketorp församling

Landvetter Härryda församlingar

Råda församling

Bokning av lokalen görs hos respektive församlingsexpedition eller ägare till lokalen.

Officiant

Begravningsofficiant kallas den som kan hjälpa till att leda en icke religiös begravning och/eller minnessammankomst. Officianten kan vara en släkting, en vän eller en annan utomstående.

Härryda kommuns utsedda officiant är,

Gun Wågsjö,
031-88 21 23, 0701-71 44 14

Begravningsombud

För personer som inte tillhör Svenska kyrkan har länsstyrelsen utsett ombud, som ska företräda deras intressen.

Ombudets uppgift är att

  • Kontrollera att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
  • Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informerar om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Finner ombudet skäl att rikta anmärkning mot församlingens sätt att sköta begravningar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan ska länsstyrelsen underrättas om detta.

Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift).

Information om begravningsombud på länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Övrig information om begravning och dödsfall

Begravningslagen reglerar gravsättning och kremering, den säger däremot inget om begravningen i övrigt.

Efterlevandeguiden, ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära.
Efterlevandeguiden Länk till annan webbplats.

När en anhörig dör, information för dig som har mist en närstående.
Skatteverket Länk till annan webbplats.

Humanisterna har information och kan ställa upp med officiant. humanisterna.se Länk till annan webbplats.

Biblioteken har "Den svenska Högtidsboken" som innehåller förslag till alternativa ceremonier för livets högtider, bland annat begravningar.

Bouppteckning

Bouppteckning är en sammanställning över en avlidens tillgångar och skulder och ska göras inom tre månader efter dödsfallet. Krävs det längre tid ska du ansöka om förlängning hos skattemyndigheten i den avlidnes hemort.

Inom en månad efter det att bouppteckningen har upprättats ska den lämnas in till skattemyndigheten i den avlidnes hemort. För dig som bor i Västra Götaland är skatteverket i Kalmar handläggningskontor. Skattemyndigheten registrerar handlingen. Vid registreringen bestäms om arvsskatt ska betalas.

Om du om du behöver hjälp med att upprätta en bouppteckning kan du anlita en begravningsbyrå.

Om den avlidne saknar tillgångar kan du vända dig till socialtjänsten för att få hjälp med att göra en dödsboanmälan.
Dödsboanmälan