Lyssna

Anhörigvård och avlösarservice

En anhörig kan få ersättning för att vårda en äldre närstående som behöver hjälp med personlig omsorg. För anhörigvårdare finns två former av ersättningar - anhörigbidrag och anhöriganställning.

Anhörigbidrag

Du har möjlighet att ansöka om anhörigbidrag om du får hjälp med din personliga omvårdnad av en nära anhörig. För att ansöka om anhörigbidrag måste du vara ålderspensionär.

Anhöriganställning

En anhörig kan fä anhöriganställning om det finns språksvårigheter eller vid vård i livets slut. Den person som anställs måste vara under 65 är. Förfrågan lämnas till berörd hemtjänstchef, som beslutar om anhöriganställning.

Avlösarservice

Kommunen kan erbjuda avlösning åt den som vårdar en närstående hemmet. Avlösning syftar till att en närståendevårdare ska få möjlighet att kunna lämna sin närstående för att återhämta sig i förebyggande syfte. Avlösning innebär att den enskilde antingen vistas på en av kommunens särskilda boenden eller att någon från hemtjänsten vistas i hemmet medan den anhörige exempelvis uträttar ärenden.

Hur du ansöker

För ansökan eller mer information om anhörigbidrag, anhöriganställning samt avlösarservice är du välkommen att vända dig till kontaktcenter.
031-724 62 00


Kontakt och telefontider

Kontaktcenter
031-724 62 00
socialtjansten@harryda.se

måndag-onsdag 8-16.30
torsdag 8-18
fredag 8-15

Relaterad information