Anhörigvård och avlösarservice

En anhörig kan få ersättning för att vårda en äldre närstående som behöver hjälp med personlig omsorg. För anhörigvårdare finns två former av ersättningar - anhörigbidrag och anhöriganställning.

Anhörigbidrag

Du har möjlighet att ansöka om anhörigbidrag om du får hjälp med din personliga omvårdnad av en nära anhörig. För att ansöka om anhörigbidrag måste du vara ålderspensionär.

Anhöriganställning

En anhörig kan få anhöriganställning om det finns språksvårigheter eller vid vård i livets slutskede. Den person som anställs måste vara under 65 år. Förfrågan lämnas till berörd hemtjänstchef som beslutar om anhöriganställning.

Avlösarservice

Kommunen kan erbjuda avlösning åt den som vårdar en närstående hemmet. Avlösning syftar till att en närståendevårdare ska få möjlighet att kunna lämna sin närstående för att återhämta sig i förebyggande syfte. Avlösning innebär att den enskilde antingen vistas på en av kommunens särskilda boenden eller att någon från hemtjänsten vistas i hemmet medan den anhörige exempelvis uträttar ärenden.
Ansökan om bistånd (för utskrift) Pdf, 97.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur du ansöker

Använd e-tjänsten ovan, men du kan även ansöka via blankett.
Ansökan om anhörigbidrag (för utskrift) Pdf, 96.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du ha information är du välkommen att kontakta kommunens omsorgshandläggare 031-724 65 90.

Telefontid:

måndag 13-14.30
tisdag till fredag 9.30-11

socialtjansten@harryda.se

Kontakt och telefontider

Handläggarenheten
031-724 65 90
socialtjansten@harryda.se

Telefontid:
måndag 13-14.30
tisdag till fredag 9.30-11

Relaterad information