Anhörigstöd

Anhörigstödet är till för att underlätta för dig som stödjer, hjälper eller vårdar en person i din närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän.

De anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt till sin närstående har laglig rätt till stöd från kommunen. Det finns olika former av stöd som utformas efter din närstående och dina behov. En del stödinsatser kräver att du först får ett beslut från kommunens omsorgshandläggare, andra kan du få genom anhörigkonsulenterna.

Under flikarna finns informationen om vad anhörigkonsulenterna erbjuder under vårterminen. Du kan också klicka på länken nedan.

Vårens program 2022 Pdf, 715.9 kB.

Anhörigkonsulenterna

I Härryda kommun finns två anhörigkonsulenter som är inriktade mot olika målgrupper. En arbetar för anhöriga till personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och den andra för anhöriga till personer som är äldre, har en demenssjukdom eller långvarig sjukdom. Anhörigkonsulenterna erbjuder och informerar om olika former av stöd till dig som anhörig samt anordnar aktiviteter utifrån efterfrågan och behov. Anhörigkonsulenterna har kontor på Biblioteksgatan 23 i Mölnlycke.

Enskilt samtal med anhörigkonsulent

Som anhörig kan du behöva prata med någon utomstående om din situation. Anhörigkonsulenterna erbjuder enskilda stödsamtal. Anhörigkonsulenten lyssnar, vägleder och kan fungera som ett bollplank för dina funderingar.

Samtalsgrupper

I en samtalsgrupp för anhöriga möter du andra i samma eller liknande situation. Vi kan lära av varandra, berätta om sorg och oro samt ha trevligt tillsammans. Utgångspunkten är dina behov och önskemål.

Social samvaro för anhöriga

Du kan medverka i olika former av samvaro; exempelvis julfest, teaterbesök, resor med mera.

Hälsofrämjande aktiviteter för anhöriga

Det anordnas regelbundet olika hälsofrämjande aktiviteter som till exempel vattengymnastik, massage, promenader och må-bra dagar.

Föreläsningar

Föreläsningar anordnas utifrån önskemål. Välkommen att kontakta anhörigkonsulenterna.

Kontakta oss gärna

Anhöriga till personer som är äldre, har demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom:
Marie Löwenberg
Tel 031-724 65 46
marie.lowenberg@harryda.se

Anhöriga till personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa:
Sara Bexon Pölder
Tel 031-724 88 02
sara.bexonpolder@harryda.se

Kurser och studiecirklar

CIRKEL I DEMENSSJUKDOMAR

Under fem tillfällen kommer du bland annat att få information om olika demenssjukdomar och hur du bemöter en person med demens. Du kommer att få praktiska tips vad du kan tänka på för att på bästa sätt kunna hjälpa den som har en sådan sjukdom. Olika personer från demensteamet medverkar.

Vi träffas fem tisdagar under våren med olika tema varje gång.

När: Fem tisdagar i rad med start 1 mars
Tid: 16.30-18.30
Plats: Hönekulla Gård, Hönekullabyväg 4, Mölnlycke
Anmälan: För anmälan och information kontakta Marie 031-724 65 46 marie.lowenberg@harryda.se eller Sara 031- 724 88 02 sara.bexonpolder@harryda.se. Sista anmälningsdag 18 februari. Begränsat antal platser.


LÅT OSS PRATA OM SORG – WORKSHOP (2 KVÄLLAR)

Som anhörig kan man uppleva många olika kriser och sorger. Det kan vara när ens pappa med demens ska flytta in på ett boende, när man blir förälder till ett barn med funktionsnedsättning, när ens syster drabbas av psykisk ohälsa eller din livskamrats sjukdom försämras. Livet förändras och blir inte som man tänkt sig. Tiden läker inte alla sår, det är vad vi gör under tiden som gör skillnaden. Kris, förlust, sorg – vad vi än kallar det, och vad den än beror på, så påverkar det oss och ofta under en lång tid, ibland ett helt liv.

Workshopen blandar föreläsning med diskussioner och övningar i mindre grupper. Teman som berörs är sorgens orsaker, reaktioner, myter och känslor, samt bemötande av sörjande människor och bearbetning av sorg. Ni som deltar får möjlighet att resonera med varandra och dela med er av egna erfarenheter. Josefin Haraldsson bidrar med sin kunskap och sätter fart på samtalen.

När: Onsdagar 30 mars och 6 april
Tid: 17.30 – 19.30
Plats: Biblioteksgatan 23 i Mölnlycke
Anmälan: För anmälan och information kontakta Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se eller Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se. Sista anmälningsdag 18 mars. Begränsat antal platser.

 

NAVIGERINGSKURS OM DEMENS

Om du är intresserad av att lära dig mer om demens finns en navigeringskurs som Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigkonsulenter tagit fram i samarbete med Svenskt Demenscentrum. Kursen innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom.

Navigeringskurs om demens för anhöriga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På svenskt demenscentrum finns olika webbutbildningar och annan information.

Svenskt demenscentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Samtalsgrupper

I en samtalsgrupp får du som anhörig möjlighet att möta andra som befinner sig i en liknande situation. Vi samtalar och delar tankar, upplevelser och erfarenheter med varandra. Ett tryggt forum för kunskap och energipåfyllnad. Grupperna leds av en anhörigkonsulent. För att en grupp ska starta behöver det vara minst fem anmälda. Kom gärna med förslag på samtalsgrupp utifrån ett visst tema.

Att vara förälder till barn med NPF

När: 5 tisdagar med start 22 februari
Tid: 17.30-19.30
Plats: Biblioteksgatan 23 i Mölnlycke
Anmälan: Sara 031- 724 88 02 sara.bexonpolder@harryda.se
Gruppen startar och datum bestäms när tillräckligt många har anmält sig

Att vara förälder till ung vuxen (ca 18-30 år) med NPF

När: 5 torsdagar med start
Tid: 8.00 - 9.30 (frukostträff)
Plats: Biblioteksgatan 23 i Mölnlycke eller digitalt via Teams
Anmälan: Sara 031- 724 88 02 sara.bexonpolder@harryda.se
Gruppen startar och datum bestäms när tillräckligt många har anmält sig

Att vara son eller dotter
Samtalsgrupp för dig som vårdar/hjälper din förälder

När: Gruppen startar vid minst 5 anmälda
Tid: 16-18
Plats: Biblioteksgatan 23 Mölnlycke
Anmälan: Marie 031-724 65 46 marie.lowenberg@harryda.se

Att vara make/maka/sambo
En samtalsgrupp för dig som vårdar eller hjälper din make/maka/sambon

När: Var tredje måndag eller onsdag
Tid:
10-12
Anmälan: Marie 031-724 65 46 marie.lowenberg@harryda.se

 

SAMTAL OM LIVET

Vad kan öka vår livskvalitet och motståndskraft när livet prövar oss? Vad är viktigt, vad ger livet mening? I den här samtalsgruppen får du möjlighet att prata om hur du ser på livet och vad som får dig att må bra.
Vi kommer att använda oss av samtalskort som har olika teman för att undersöka vad som väcker din motivation och känsla av inspiration.
Vi träffas i en mindre grupp och samtalet leds av anhörigkonsulenterna.

När: 5 onsdagar med start 16 mars
Tid: 13.30 – 15.30
Plats: Biblioteksgatan 23, Mölnlycke
Anmälan: För anmälan och information kontakta
Sara 031- 724 88 02 sara.bexonpolder@harryda.se eller Marie 031-724 65 46 marie.lowenberg@harryda.se
Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag 9 mars

DU ÄR INTE ENSAM

- en samtalsserie för dig som har en partner med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Genom att prata om våra upplevelser och erfarenheter kan vi hjälpa varandra att se saker i nytt ljus. Och i ett nytt ljus kanske vi orkar och vågar ta nya steg och se att det faktiskt bär vidare. Förhoppningsvis kan den här gruppen få vara en plats för sådana samtal och där alla känslor är okej att känna.

När: 6 tisdagar med start 19 april
Tid: 17.30 – 19.30
Plats: Lokal meddelas senare
Anmälan: För anmälan och information kontakta
Sara 031- 724 88 02 sara.bexonpolder@harryda.se eller Marie 031-724 65 46 marie.lowenberg@harryda.se
Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag 9 mars

Hälsofrämjande aktiviteter

Dessa aktiviteter riktar sig främst till dig som vårdar eller stödjer en närstående som bor i ordinärt boende.

Med anledning av Coronapandemin och aktuella råd och restriktioner kan antalet deltagare till yoga komma att begränsas för att säkerställa möjligheten att hålla avstånd.

Yoga

Yoga & meditation hjälper oss att bli lite mer närvarande, mindre stressade, mjukare i kroppen, känna mindre smärta, ger oss bättre sömn, starkare immunförsvar mm. Listan kan göras lång och det finns idag mycket forskning som visar på alla goda effekter.

Vid varje tillfälle har vi en längre djupavslappning samt en kortare meditation. Upplägget är anpassat efter nybörjare. Yogamattor, filtar, stolar, allt som kan tänkas behövas finns på plats.
Lärare är Martina Everding Olsson och Lotta Norinsom har många års erfarenhet av att leda yogagrupper.

NÄR: 10 gånger med start måndag 21 februari
TID: Måndagar kl. 16.00 - 17.15
PLATS: Yoga & Meditation Center, Rådastocksvägen 1, Mölnlycke

Fun for Funkis
- tillsammansträning för funkisfamiljer

Active i Landvetter erbjuder i höst träning för barn och ungdomar med funktionsvariation. Träningen anpassas utifrån barnets behov och sker tillsammans med fysioterapeut och friskvårdsinstruktör, vilka har kunskap om att möta barn i behov av särskilt stöd. Träningen erbjuds både enskilt, i grupp och tillsammans med föräldrar och kan ske i Actives gym, träningssal eller utomhus.

Massage

Som anhörig erbjuds du massage. Massage har en rehabiliterande och förebyggande effekt och de positiva effekterna är många.

För anmälan och information till de hälsofrämjande aktiviteterna kontakta:

Marie 031-724 65 46 marie.lowenberg@harryda.se eller
Sara 031- 724 88 02 sara.bexonpolder@harryda.se

Mindfulness

Mindfulness hjälper oss att hantera och förebygga stress och ger oss en möjlighet att lära känna oss själva samt att utveckla strategier för att bättre kunna möta känslor och situationer som vi stöter på i våra liv. Genom att utöva mindfulness utvecklar vi förmågor att i större utsträckning kunna styra våra tankar och att bli lite vänligare mot oss själva.

Ljudfilerna är gjorda av Kina Nyman som är utbildare och föreläsare inom stress, mindfulness och olika former av yoga.

Mindfulness introduktion

Att ge och ta emot medkänsla

Andrum

Träffpunkt för anhöriga

En gång i månaden, i både Mölnlycke och Landvetter, har vi drop-in café för anhöriga. Hit kan du komma för att ta en fika, få en pratstund, träffa andra i liknande situation och någon av anhörigkonsulenterna. Till caféet är alla anhöriga välkomna och ta gärna med din närstående.

Café i Mölnlycke

När: Onsdag den 10 februari, 10 mars, 7 april, 5 maj
Tid: 14.00-15.30
Plats: Mölnlycketräffen, Biblioteksgatan 23

Café i Landvetter

När: Måndag den 14 februari, 14 mars, 25 april, 23 maj
Tid: 13.00 -14.30
Plats: Landvetterträffen, Idrottsvägen 4B, Landvetter

Föreläsningar

HUR SÖRJER MAN, PÅ RIKTIGT?
- en föreläsning om sorg

Sorg och förlust kan vara så mycket och som anhörig kan du uppleva det i många olika situationer. Livet förändras då någon nära dig kanske drabbas av en sjukdom eller psykisk ohälsa, dina föräldrar blir äldre och behöver regelbunden hjälp eller ditt barn får en diagnos. Förluster drabbas vi alla av och vi behöver hantera dem. Men hur gör man?
Detta är en föreläsning om hur vi kan bearbeta förluster och hur vägen till känslomässig läkning kan se ut. Förhoppningen är att du efter föreläsningen har fått nya perspektiv på sorg och fått med dig några verktyg som kan hjälpa dig att läka känslomässigt, när livet kanske inte blev som du tänkte dig.

Föreläsare är Josefin Haraldsson, certifierad handledare i sorgbearbetning på AB Genuin.

När: Onsdag 9 mars kl 18.00
Plats: Mölnlycke kulturhus, Röda rummet, våning två
Anmälan: Senast 4 mars till Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se eller Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se. Begränsat antal platser.

 

OM EN DEMENSDIAGNOS
- tankar från min tid i Alzheimerland!

Detta är en föreläsning av journalisten Henrik Frenkel som kommer att berätta om sin egen patientresa, och om allt han sett som inte fungerar, och som man lätt skulle kunna åtgärda. Om glappet mellan diagnos och omsorg, och framför allt hur man håller sig kvar i det friska livet
Henrik fick påsken 2019 diagnosen MCI (lindrig minnesstörning) med trolig utveckling till Alzheimer. I slutet på maj 2020 ändrades diagnosen till enbart kognitiv svikt.

Hösten 2019 startade Henrik bloggen och podcasten Hjälp, har jag Alzheimer? Hösten 2020 startade han stiftelsen Alzheimer Life för att informera och opinionsbilda om kognitiva sjukdomar. I Henriks långa karriär ingår att han varit chef för Aktuellt på SvT, chefredaktör på Veckans affärer, och grundare av tidningen Chef.

När: Onsdag 20 april kl. 18.00
Plats: Mölnlycke kulturhus, Lilla Salen
Anmälan: Senast 14 april till Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se eller Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se. Begränsat antal platser.

DIGITALA FÖRELÄSNINGAR

Tre digitala föreläsningar i ett samarbete med Attention och Mölndals och Lerums kommun

VÄGEN UT I VUXENLIVET MED NPF

TORSDAG 10 FEBRUARI KL. 18 – 20, DIGITALT VIA TEAMS

Liten blir stor och plötsligt förändras ditt uppdrag som förälder. I samband med att ditt barn via 18-årsdagen tar steget ut i vuxenlivet behöver du ha kunskap om vad detta innebär för den unge med NPF och dig som förälder. I denna föreläsning får du grundläggande kunskap om saker som är bra att veta, med utgångspunkt i olika exempel.

Linda Poidnakk är styrelsemedlem i Attention Lerum och NPF förälder.

INFORMATION OM LSS, SoL OCH ANHÖRIGSTÖD

TORSDAG 3 MARS KL. 18 – 20, DIGITALT VIA TEAMS

Vilket stöd och hjälp kan en familj få från kommunen? När får en insats från LSS och när är det enheten Barn och familj som familjen kan vända sig till? Under kvällen kommer representanter från LSS och Barn och familj att berätta om sina uppdrag och arbeten. Anhörigkonsulenterna ger också information om anhörigstöd och vad den verksamheten erbjuder.

NPF- FÖRÄLDER OCH SKOLAN

TORSDAG 7 APRIL KL. 18 – 20, DIGITALT VIA TEAMS

Att ha ett barn med NPF i skolan kräver ofta många möten. Inför och under dessa möten med rektor, lärare eller elevhälsan kan det bra att du som förälder känner till en del om skolans värld och elevens rättigheter. Det kan göra dig tryggare i mötena. Vi välkomnar dig till en digital föreläsning med Attention Mölndal som går igenom bland annat anpassad studiegång, extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram mm. Föreläsare är Anna Malcus och Charlotte Boqvist, Attention Mölndal

ANMÄLAN: Sara 031- 724 88 02 sara.bexonpolder@harryda.se eller Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se. Länk skickas ut dagen innan föreläsningen.


Genomförda aktiviteter 2021

Om NPF för mor- och farföräldrar

Tisdag 12 oktober kl. 18 – 20, digitalt via Teams

En föreläsning som vänder sig till dig som har ett barnbarn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Carin Wass är aktiv i Attention Göteborg och har bred erfarenhet av att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, i familjen. Carin kommer och berättar om hur det är att leva i vår samtid med NPF och vilka utmaningar det för med sig. Hur kan vi på ett konstruktivt sätt hantera vardagen och stötta varandra? Hur beter sig barnbarnen och vad kan ligga bakom det beteendet? Hur mår era barn?

Nätkoll för föräldrar -vet vi, eller tror vi att vi vet vad våra barn gör bakom skärmen?

Torsdag 18 november kl. 18 – 20, digitalt via Teams

En föreläsning med fakta om unga med NPF och deras extra utsatthet på nätet varvad med handfasta tips och råd till vuxna vad de kan tänka på i samtalen med barnet och dess förehavande på nätet. Nätkoll är ett avslutat projekt genom ett samarbete mellan Attention Hisingen-Kungälv och Allmänna Arvsfonden.

Åsa Hagström är ordförare i Attention Lerum, specialpedagog och mamma till barn med NPF. Hon är även utbildad att leda utbildningar i Nätkoll.

Det är aldrig för sent att må bra

– om åldrande, psykisk ohälsa och att stå nära den själ som brister
Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre personer, men det är aldrig för sent att må bättre. Det finns hjälp att få och den psykiska ohälsan kan förebyggas. När någon drabbas av psykisk ohälsa är det fler som berörs – den som står nära påverkas också. Föreläsningen handlar om vad psykisk ohälsa är vad man själv kan göra för att förebygga det och vilken hjälp man kan få.

Susanne Rolfner Suvanto är en av landets främsta sakkunniga inom området äldre och äldres psykiska hälsa och ohälsa. Hon är författare, sjuksköterska, verksamhetsansvarig för omvårdnadsinstitutet, har varit utredare på socialstyrelsen och politiskt sakkunnig på socialdepartementet. Susanne ansvarade även för utredningen om en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

När: 6 oktober 18.00-20.00
Plats: Dergårdsteatern, Alingsåsvägen 9 i Lerum

Gratis biljetter hämtas på biblioteket i Lerum 0302-52 14 75 Föreläsningen spelas in. För möjlighet att se föreläsningen digitalt i efterhand kontakta, jessica.gustavsson@lerum.se, 0302-52 22 39

Arrangör: Kultur & bibliotek, Anhörigstödet Lerum kommun, Studieförbundet Vuxenskolan

TEATERFÖRESTÄLLNING

Prinsessan Margareta- En resa genom livet

- En föreställning om en kvinnas åldrar från 7 till 92 år

"Prinsessan Margareta - en resa genom livet” handlar om en kvinnas roller i olika åldrar. Vi får möta Margareta bland annat som tonåring, tonårsmamma och mormor.

Agneta Arpi är lärare, skådespelare, dramapedagog, kursledare och pensionär.

Föreställningen är cirka 70 minuter lång."

När: Onsdag 13 oktober kl 18.00 – 19.30
Plats: Mölnlycke kulturhus, Café scenen
Anmälan: Marie 031-724 65 46 marie.lowenberg@harryda.se eller
Sara 031- 724 88 02 sara.bexonpolder@harryda.se
Sista anmälningsdag 11 oktober
Medarrangör: Demensföreningen Mölndal – Härryda, Anhörigföreningen i Härryda
Studieförbundet vuxenskolan

Att stå bredvid när världen faller

- Att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa

I Marit Sahlströms hyllade debutroman ”Och runt mig faller världen” lyfter hon anhörigperspektivet utifrån egna erfarenheter, att vara den som står bredvid någon som mår dåligt. Marit kommer också att berätta om sitt arbete med att stötta barn och unga i riskzon för utanförskap. Under femton år har Marit arbetat med hemmasittande unga på Stockholms Stadsmission och numera Magelungen Utveckling. 2019 kom hennes andra roman ”Skred ut” som handlar om att försöka räcka till men till slut tappa greppet om tillvaron och verkligheten.

När: Tisdag 5 oktober kl. 18.00-20.00
Plats: Digital föreläsning via Zoom
Anmälan: Sara 031-724 88 02 sara.bexonpolder@harryda.se eller Marie 031-724 65 46 marie.lowenberg@harryda.se. Länk skickas ut dagen innan föreläsningen. Sista anmälningsdag 4 oktober
Föreläsningen arrangeras i samarbete med Mölndals anhörigstöd

TILLSAMMANS I SAMMA RIKTNING
- Att stärka sitt barns självkänsla

En föreläsning för dig som är förälder till barn med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Carin Wass är aktiv i Attention i Göteborg och har en bred erfarenhet av att leva med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i familjen. Med utgångspunkt i sina egna erfarenheter kommer Carin under temakvällen att ta upp frågor som:

  • Vad kan det vara som bidrar till låg självkänsla när du inte fungerar som andra?
  • Hur kan vi förstå våra barn och deras sätt att fungera och lära sig?
  • Hur kan vi stötta våra barn i sina egna sätt att lära sig och sina egna intressen?
  • Hur kan vi skapa en trygg tillflyktsort och plats för återhämtning genom att använda lågaffektivt bemötande?
  • Hur påverkas vi och våra barn av hur vi tänker och pratar om varandra, och vilka begrepp vi använder?


NPF- med fokus på flickor

Flickor med autism och/eller ADHD är både underdiagnostiserade och får sin diagnos senare än pojkar. Traditionellt har forskningen på området utgått från pojkars situation och kunskapen om flickors svårigheter har därför släpat efter.

Föreläsningen kommer att handla om hur vi känner igen flickor med autism och/eller ADHD, hur vi kan förstå de symtom som uppkommer i vardagen samt hur bemötande och ett tydliggörande förhållningssätt kan bli ett viktigt stöd.

Lena Westerberg Lind är socionom, utredare och handledare och har arbetat inom NPF-området sedan 1990. Lena har tillsammans med psykolog Kerstin Magnusson skrivit boken ”Att förstå autism. Möjligheter genom tydliggörande.”


KROPP OCH SJÄL

- En digital studiecirkel för dig som är anhörig, med fokus på hälsa och balans i livet.

Som anhörig står man inför en rad utmaningar; det kan handla om ovisshet, känsla av maktlöshet, oro, rädsla och ångest, sin egen och andras. Cirkelns fokus är samtalen och igenkännandet av andras situation.
Vi ses digitalt i en mindre grupp för att samtala och ta del av kursledare Fia Hobbs erfarenheter, praktiska metoder och förhållningssätt. Du kommer bland annat lära dig mer om:
Stresshantering. Hur du kan hantera egen och andras oro och ångest. Hur du kan hantera andras och dina egna krav. Hur du kan ge dig själv de bästa förutsättningarna att orka vara anhörig. Vikten av hopp och mening i livet. Hur du startar upp ett svårt samtal

Kursledare: Fia Hobbs har med 30 års erfarenhet som terapeut arbetat med stresshantering i olika former. Läs mer om Fia på www.fiahobbs.com Länk till annan webbplats.

Självmedkänsla

- En interaktiv föreläsning om att öva upp sin medkänsla med sig själv

Självmedkänsla eller Mindful self compassion som det heter på engelska, är en samling metoder för att träna oss i att möta oss själva och livet med en vänligare och mer tålmodig röst. Det handlar om att öva oss i att vara medkännande mot oss själva med allt vi bär inom oss i form av tankar, känslor, upplevelser och behov.

I denna interaktiva inspirationsföreläsning får du lära dig om grunderna i självmedkänsla samt prova på några korta övningar och reflektera över dem i tal eller skrift.

Kina Nyman är diplomerad Mindfulnessinstruktör och har sedan 2012 bedrivit egen verksamhet inom Yoga, yinyoga och mindfulness. Kina har mångårig erfarenhet av meditation i olika former och föreläser bland annat på temat stress och återhämtning.

Kontaktformulär

Kontakta oss
Om du vill bli kontaktad fyll i formuläret nedan.


Jag vill nå den som jobbar med: * (obligatorisk)
Jag vill nå den som jobbar med:


.................................

Anhörigstöd som kräver biståndsbeslut

Biståndshandläggare gör bedömningar, utreder behov och fattar beslut gällande följande insatser.

Avlösarsevice

Kommunen kan erbjuda avlösning åt den som vårdar en närstående hemmet. Avlösning syftar till att en anhörigvårdare ska få möjlighet att kunna lämna sin närstående för att återhämta sig i förebyggande syfte. Avlösning innebär att den enskilde antingen vistas på en av kommunens särskilda boenden eller att någon från hemtjänsten vistas i hemmet medan den anhörige exempelvis uträttar ärenden.

Korttidsplats eller växelvård

Några äldreboenden har korttidsplatser för personer som behöver bo där en kortare tid. Det kan vara att någon behöver komma till en korttidsplats före hemgång från sjukhus, för träning eller för att ge dig som anhörig avlösning. Ibland kan det passa att bo växelvis hemma och på ett korttidsboende.

Dagverksamhet

Det är viktigt för alla att få träffa andra människor, äta lunch, dricka kaffe, få träna och upprätthålla alla funktioner. På våra dagverksamheter kan du få möjlighet till detta. Anhöriga som vårdar kan även få avlösning genom dagverksamhet.

Smultronstället vänder sig till dig som har nedsatt minnesfunktion. Du deltar efter din förmåga i matlagning, promenader, sångstunder, gymnastik och högläsning.
Liljan vänder sig till dig som har en fysisk funktionsnedsättning. Du deltar efter egen förmåga i matlagning, handarbete, pyssel och utflykter.

Ekonomiskt stöd

Du kan få ersättning för att vårda en äldre närstående som behöver hjälp med sin personliga omsorg. Det finns två former av ersättningar: anhörigbidrag och anhöriganställning.

Anhörigbidrag

Du har möjlighet att ansöka om anhörigbidrag om du får hjälp med din personliga omvårdnad av en nära anhörig. För att ansöka om anhörigbidrag måste du vara över 65 år.

Anhöriganställning

En anhörig kan fä anhöriganställning om det finns språksvårigheter eller vid vård i livets slut. Den person som anställs måste vara under 65 är. Förfrågan lämnas till berörd hemtjänstchef, som beslutar om anhöriganställning.

Ansöka om stöd

För mer information och för att att ansöka om ovanstående insatser ring kommunens Kontaktcenter på 031-724 62 00.

Prenumerera på sidan Anhörigstöd

  1. Klicka i Prenumerera
  2. Fyll i din e-postadress
  3. Klicka OK
Hantera prenumeration

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din ifyllda e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Kontakt

Anhöriga till personer som är äldre, har demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom:

Marie Löwenberg, anhörigkonsulent
031-724 65 46marie.lowenberg@harryda.se

Anhöriga till personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa:

Sara Bexon Pölder, anhörigkonsulent
031-724 88 02sara.bexonpolder@harryda.se

Handläggarenheten
031-724 65 90
socialtjansten@harryda.se

Telefontid:
måndag 13-14.30
tisdag till fredag 9.30-11