Lyssna

Anhörigstöd

Anhörigstödet är till för att underlätta för dig som stödjer, hjälper eller vårdar en person i din närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän.

De anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt till sin närstående ska enligt socialtjänstlagen 5 kapitlet 10:e paragrafen erbjudas stöd från kommunen. Det finns olika former av stöd som utformas efter din närstående och dina behov. En del stödinsatser kräver att du först får ett beslut från kommunens biståndshandläggare, andra kan du få genom anhörigkonsulenterna

Anhörigkonsulenterna

I Härryda kommun finns två anhörigkonsulenter som är inriktade mot olika målgrupper. En arbetar för anhöriga till personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och den andra för anhöriga till personer som är äldre, har en demenssjukdom eller långvarig sjukdom. Anhörigkonsulenterna erbjuder och informerar om olika former av stöd till dig som anhörig samt anordnar aktiviteter utifrån efterfrågan och behov. Anhörigkonsulenterna har kontor på Biblioteksgatan 23 i Mölnlycke.

Enskilt samtal med anhörigkonsulent

Som anhörig kan du behöva prata med någon utomstående om din situation. Anhörigkonsulenterna erbjuder enskilda stödsamtal. Anhörigkonsulenten lyssnar, vägleder och kan fungera som ett bollplank för dina funderingar.

Samtalsgrupper

I en samtalsgrupp för anhöriga möter du andra i samma eller liknande situation. Vi kan lära av varandra, berätta om sorg och oro samt ha trevligt tillsammans. Utgångspunkten är dina behov och önskemål.

Social samvaro för anhöriga

Du kan medverka i olika former av samvaro; exempelvis julfest, teaterbesök, resor med mera.

Hälsofrämjande aktiviteter för anhöriga

Det anordnas regelbundet olika hälsofrämjande aktiviteter som till exempel vattengymnastik, massage, promenader och må-bra dagar.

Föreläsningar

Föreläsningar anordnas utifrån önskemål. Välkommen att kontakta anhörigkonsulenterna.

Utbildning för anhöriga i Demenssjukdomar

Cirkeln är för dig som är anhörig/närstående till någon med en demenssjukdom eller med minnessvårigheter. Du kommer bl.a. att få information om olika demenssjukdomar. Hur du bemöter en person med demens och få praktiska tips vad man bör tänka på för att på bästa sätt kunna hjälpa den som har en sådan sjukdom.

Kontakta oss gärna

Anhöriga till personer som är äldre, har demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom:
Marie Löwenberg
Tel 031-724 65 46
marie.lowenberg@harryda.se

Anhöriga till personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa:
Sara Bexon Pölder
Tel 031-724 88 02
sara.bexonpolder@harryda.se

Kurser och studiecirklar


CIRKEL I DEMENSSJUKDOMAR

På grund av rådande pandemi är demenscirkeln inställd under våren, men kommer att genomföras till hösten om myndigheternas rekommendationer förändras.

Under fem tillfällen kommer du bland annat att få information om olika demenssjukdomar och hur du bemöter en person med demens. Du kommer att få praktiska tips vad du kan tänka på för att på bästa sätt kunna hjälpa den som har en sådan sjukdom. Olika personer från demensteamet medverkar.

För anmälan och information till höstens demenscirkel kontakta
Marie 031-724 65 46 marie.lowenberg@harryda.se eller
Sara 031- 724 88 02 sara.bexonpolder@harryda.se.

NAVIGERINGSKURS OM DEMENS

Om du är intresserad av att lära dig mer om demens finns en navigeringskurs som Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigkonsulenter tagit fram i samarbete med Svenskt Demenscentrum. Kursen innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom.

Navigeringskurs om demens för anhöriga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På svenskt demenscentrum finns olika webbutbildningar och annan information.

Svenskt demenscentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Samtalsgrupper

I en samtalsgrupp får du som anhörig möjlighet att möta andra som befinner sig i en liknande situation. Vi samtalar och delar tankar, upplevelser och erfarenheter med varandra. Ett tryggt forum för kunskap och energipåfyllnad. Grupperna leds av en anhörigkonsulent. För att en grupp ska starta behöver det vara minst fem anmälda. Kom gärna med förslag på samtalsgrupp utifrån ett visst tema.

Höstens samtalsgrupper är under planering och kommer presenteras här i augusti. Vissa samtalsgrupper kommer i höst att genomföras digitalt och några fysiskt. Känner du dig osäker på tekniken så har vi möjlighet att hjälpa dig att komma igång. Hör av dig till oss för att boka in en tid.

 

Hälsofrämjande aktiviteter

Dessa aktiviteter riktar sig främst till dig som vårdar eller stödjer en närstående som bor i ordinärt boende.

Med anledning av Coronapandemin kommer antalet deltagare till yoga och vattengymnastik att begränsas för att säkerställa möjligheten att hålla avstånd. Om vi får många anmälda till dessa aktiviteter kan grupperna komma att delas upp i två och du får då delta varannan gång.

Yoga

Yoga & meditation hjälper oss att bli lite mer närvarande, mindre stressade, mjukare i kroppen, känna mindre smärta, ger oss bättre sömn, starkare immunförsvar mm. Listan kan göras lång och det finns idag mycket forskning som visar på alla goda effekter.

Vid varje tillfälle har vi en längre djupavslappning samt en kortare meditation. Upplägget är anpassat efter nybörjare. Yogamattor, filtar, stolar, allt som kan tänkas behövas finns på plats.

Lärare är Martina Everding Olsson och Lotta Norinsom har många års erfarenhet av att leda yogagrupper.

Ny kurs startar till hösten. Mer information kommer i augusti

Vattengymnastik

Vattengymnastik är en skonsam och mjuk träningsform som passar alla åldrar. Träningen är effektiv och ger resultat på kondition, styrka, balans och rörlighet utan att belasta leder. Vattnet används som motstånd och den egna kroppen som redskap. Alla tränar efter sin egen förmåga och passen lämpar sig för alla. Var med på en timmas gymnastik i 34° vatten.

Ny kurs startar till hösten. Mer information kommer i augusti.

Fun for Funkis
- tillsammansträning för funkisfamiljer

Active i Landvetter erbjuder i höst träning för barn och ungdomar med funktionsvariation. Träningen anpassas utifrån barnets behov och sker tillsammans med fysioterapeut och friskvårdsinstruktör, vilka har kunskap om att möta barn i behov av särskilt stöd. Träningen erbjuds både enskilt, i grupp och tillsammans med föräldrar och kan ske i Actives gym, träningssal eller utomhus.

Massage

Som anhörig erbjuds du massage. Massage har en rehabiliterande och förebyggande effekt och de positiva effekterna är många.

För anmälan och information till de hälsofrämjande aktiviteterna kontakta:

Marie 031-724 65 46 marie.lowenberg@harryda.se eller
Sara 031- 724 88 02 sara.bexonpolder@harryda.se

Mindfulness

Mindfulness hjälper oss att hantera och förebygga stress och ger oss en möjlighet att lära känna oss själva samt att utveckla strategier för att bättre kunna möta känslor och situationer som vi stöter på i våra liv. Genom att utöva mindfulness utvecklar vi förmågor att i större utsträckning kunna styra våra tankar och att bli lite vänligare mot oss själva.

Ljudfilerna är gjorda av Kina Nyman som är utbildare och föreläsare inom stress, mindfulness och olika former av yoga.

Mindfulness introduktion

Att ge och ta emot medkänsla

Andrum

Träffpunkt för anhöriga

På grund av rådande situation med Coronapandemin är våra caféträffar inställda. Så fort Folkhälsomyndighetens restriktioner ser annorlunda ut kommer vi återuppta våra caféer.

Café i Mölnlycke

Ett café för dig som är anhörig /anhörigvårdare. Caféerna inleds vid de flesta tillfällen med en aktivitet, t ex musik,underhållning eller en föreläsare och därefter fikar vi tillsammans. Programmet planeras av anhörigföreningen. Alla anhöriga är välkomna och du kan också komma tillsammans med din närstående. Ingen anmälan. 
När: Inställt tills vidare
Plats: Ekdalagården, Mölnlycke

Café i Landvetter

Ett café för dig som är anhörig/anhörigvårdare och en möjlighet att träffa andra anhöriga. Alla anhöriga är välkomna och du kan också komma tllsammans med din närstående. Vi fikar och pratar. Ingen anmälan.
När: Inställt tills vidare
Plats:Träffpunkten, Idrottsvägen 4B, Landvetter

Föreläsningar

Genomförda aktiviteter våren 2021

TILLSAMMANS I SAMMA RIKTNING
- Att stärka sitt barns självkänsla

En föreläsning för dig som är förälder till barn med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Carin Wass är aktiv i Attention i Göteborg och har en bred erfarenhet av att leva med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i familjen. Med utgångspunkt i sina egna erfarenheter kommer Carin under temakvällen att ta upp frågor som:

  • Vad kan det vara som bidrar till låg självkänsla när du inte fungerar som andra?
  • Hur kan vi förstå våra barn och deras sätt att fungera och lära sig?
  • Hur kan vi stötta våra barn i sina egna sätt att lära sig och sina egna intressen?
  • Hur kan vi skapa en trygg tillflyktsort och plats för återhämtning genom att använda lågaffektivt bemötande?
  • Hur påverkas vi och våra barn av hur vi tänker och pratar om varandra, och vilka begrepp vi använder?

När: Torsdag 25 februari kl. 17.30 – 19.30
Föreläsningen sker digitalt via Teams.

NPF- med fokus på flickor

Flickor med autism och/eller ADHD är både underdiagnostiserade och får sin diagnos senare än pojkar. Traditionellt har forskningen på området utgått från pojkars situation och kunskapen om flickors svårigheter har därför släpat efter.

Föreläsningen kommer att handla om hur vi känner igen flickor med autism och/eller ADHD, hur vi kan förstå de symtom som uppkommer i vardagen samt hur bemötande och ett tydliggörande förhållningssätt kan bli ett viktigt stöd.

Lena Westerberg Lind är socionom, utredare och handledare och har arbetat inom NPF-området sedan 1990. Lena har tillsammans med psykolog Kerstin Magnusson skrivit boken ”Att förstå autism. Möjligheter genom tydliggörande.”

När: Tisdag 9 mars kl 17.30-19.30
Föreläsningen sker digitalt via Zoom

KROPP OCH SJÄL

- En digital studiecirkel för dig som är anhörig, med fokus på hälsa och balans i livet.

Som anhörig står man inför en rad utmaningar; det kan handla om ovisshet, känsla av maktlöshet, oro, rädsla och ångest, sin egen och andras. Cirkelns fokus är samtalen och igenkännandet av andras situation.
Vi ses digitalt i en mindre grupp för att samtala och ta del av kursledare Fia Hobbs erfarenheter, praktiska metoder och förhållningssätt. Du kommer bland annat lära dig mer om:
Stresshantering. Hur du kan hantera egen och andras oro och ångest. Hur du kan hantera andras och dina egna krav. Hur du kan ge dig själv de bästa förutsättningarna att orka vara anhörig. Vikten av hopp och mening i livet. Hur du startar upp ett svårt samtal

Kursledare: Fia Hobbs har med 30 års erfarenhet som terapeut arbetat med stresshantering i olika former. Läs mer om Fia på www.fiahobbs.com Länk till annan webbplats.

Samtalsgrupper

 

Att vara mor- eller farförälder till ett barbarn med funktionsnedsättning

- En digital samtalsgrupp där vi kommer att utgå från boken ”Annorlunda barnbarn” av Monica Klasén McGrath och varje tillfälle har ett tema som utgångspunkt. Boken finns att låna hos Anhörigkonsulenterna.

När: 4 tillfällen med start tisdag 20 april
Tid: 17.30 - 19

Att vara make/maka/sambo

- En samtalsgrupp för dig som vårdar eller hjälper din make/maka/sambon

När: Digitalt var tredje måndag
Tid: 10-12

Att vara son eller dotter

- En samtalsgrupp för dig som vårdar/hjälper din förälder

När: Digitalt en måndag i månaden
Tid: 17-18.30

Att vara förälder till barn med NPF

När: Digitalt med start i februari
Tid: 17.30-19

Att vara anhörig till någon med förvärvad hjärnskada

- En samtalsgrupp som arrangeras i samarbete med Hjärnkraft samt anhörigstöd i Göteborg och Göteborgs kranskommuner.

För anmälan och information till samtalsgrupperna kontakta
Marie 031-724 65 46 marie.lowenberg@harryda.se eller
Sara 031-724 88 02 sara.bexonpolder@harryda.se.

Kontaktformulär

Kontakta oss
Om du vill bli kontaktad fyll i formuläret nedan.


Jag vill nå den som jobbar med: * (obligatorisk)
Jag vill nå den som jobbar med:


.................................

Anhörigstöd som kräver biståndsbeslut

Biståndshandläggare gör bedömningar, utreder behov och fattar beslut gällande följande insatser.

Avlösarsevice

Kommunen kan erbjuda avlösning åt den som vårdar en närstående hemmet. Avlösning syftar till att en anhörigvårdare ska få möjlighet att kunna lämna sin närstående för att återhämta sig i förebyggande syfte. Avlösning innebär att den enskilde antingen vistas på en av kommunens särskilda boenden eller att någon från hemtjänsten vistas i hemmet medan den anhörige exempelvis uträttar ärenden.

Korttidsplats eller växelvård

Några äldreboenden har korttidsplatser för personer som behöver bo där en kortare tid. Det kan vara att någon behöver komma till en korttidsplats före hemgång från sjukhus, för träning eller för att ge dig som anhörig avlösning. Ibland kan det passa att bo växelvis hemma och på ett korttidsboende.

Dagverksamhet

Det är viktigt för alla att få träffa andra människor, äta lunch, dricka kaffe, få träna och upprätthålla alla funktioner. På våra dagverksamheter kan du få möjlighet till detta. Anhöriga som vårdar kan även få avlösning genom dagverksamhet.

Smultronstället vänder sig till dig som har nedsatt minnesfunktion. Du deltar efter din förmåga i matlagning, promenader, sångstunder, gymnastik och högläsning.
Liljan vänder sig till dig som har en fysisk funktionsnedsättning. Du deltar efter egen förmåga i matlagning, handarbete, pyssel och utflykter.

Ekonomiskt stöd

Du kan få ersättning för att vårda en äldre närstående som behöver hjälp med sin personliga omsorg. Det finns två former av ersättningar: anhörigbidrag och anhöriganställning.

Anhörigbidrag

Du har möjlighet att ansöka om anhörigbidrag om du får hjälp med din personliga omvårdnad av en nära anhörig. För att ansöka om anhörigbidrag måste du vara över 65 år.

Anhöriganställning

En anhörig kan fä anhöriganställning om det finns språksvårigheter eller vid vård i livets slut. Den person som anställs måste vara under 65 är. Förfrågan lämnas till berörd hemtjänstchef, som beslutar om anhöriganställning.

Ansöka om stöd

För mer information och för att att ansöka om ovanstående insatser ring kommunens Kontaktcenter på 031-724 62 00.

Prenumerera på sidan Anhörigstöd

  1. Klicka i Prenumerera
  2. Fyll i din e-postadress
  3. Klicka OK
Hantera prenumeration

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din ifyllda e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Med anledning av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer erbjuder Anhörigkonsulentverksamheten främst digitala aktiviteter i början på året. Om det blir möjligt att längre fram i vår, träffas fysiskt i grupp, så kan programmet komma att utökas med fler aktiviteter. Längst ner på denna sida kan du anmäla dig till prenumeration så får du information när det kommer något nytt.

Kontakt

Anhöriga till personer som är äldre, har demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom:

Marie Löwenberg, anhörigkonsulent
031-724 65 46marie.lowenberg@harryda.se

Anhöriga till personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa:

Sara Bexon Pölder, anhörigkonsulent
031-724 88 02sara.bexonpolder@harryda.se

Kontaktcenter
031-724 62 00
socialtjansten@harryda.se

måndag-onsdag 8-16.30
torsdag 8-18
fredag 8-15