Kontakt
Lyssna

Anhörigstöd

Anhörigstödet är till för att underlätta för dig som stödjer, hjälper eller vårdar en person i din närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän.

De anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt till sin närstående ska enligt socialtjänstlagen 5 kapitlet 10:e paragrafen erbjudas stöd från kommunen.

Som anhörig är du ett viktigt stöd för den som behöver din hjälp. Du gör en ovärderlig insats som betyder mycket för din närstående och för hans eller hennes livskvalitet. Det kan dock vara både fysiskt och psykiskt påfrestande och även du som anhörig behöver ibland stöd, hjälp och tid för dig själv. Det finns olika former av stöd som utformas efter din närstående och dina behov. En del stödinsatser kräver att du först får ett beslut från kommunens biståndshandläggare, andra kan du få genom anhörigkonsulenterna.

Aktuellt

Demenscirkel

Cirkeln är för dig som är anhörig/närstående till någon med en demenssjukdom eller med minnessvårigheter. Du kommer att få information och praktiska tips för att bäst kunna hjälpa den som har en sådan sjukdom.
Inbjudan till demenscirkel hösten 2017PDF

Föreläsning för dig som är anhörig

Lisa Andersson är författare, anhörig och handledare. Med glimten i ögat och en stor portion humor ryter hon till om hur man kan förbättra samverkan och kommunikation mellan personal och anhöriga. En föreläsning som bjuder på både skratt och eftertanke och som alla kan ha nytta och känna sig inspirerade av!
Inbjudan till föreläsning den 5 oktober 2017PDF

Föreläsning Orosmoln på föräldrahimmeln

En föreläsning med Lennart Lindqvist om utmaningar och strategier i rollen som anhörig till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Inbjudan till föreläsning den 22 novemberPDF

Anhörigkonsulenterna

Ett samtal till en anhörigkonsulent är en bra början till ett fortsatt stöd. Du kan bland annat få värdefull information, bli lotsad till rätt person, få kontakt med andra i liknande situation och bli inbjuden till träffar som kan ge dig värdefull kunskap.

I Härryda kommun finns två anhörigkonsulenter som är inriktade mot olika målgrupper. En arbetar mot anhöriga till personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och den andra mot anhöriga till personer som är äldre, har en demenssjukdom eller långvarig sjukdom. Anhörigkonsulenterna erbjuder och informerar om olika former av stöd till dig som anhörig samt anordnar aktiviteter utifrån efterfrågan och behov.

Enskilt samtal med anhörigkonsulent

Som anhörig kan du behöva prata med någon utomstående om din situation. Anhörigkonsulenterna erbjuder enskilda stödsamtal. Under samtalet har du möjlighet att tala om hur du har det, hur du mår, svåra saker, roliga saker eller vad som känns viktigt vid mötet. Anhörigkonsulenten lyssnar, vägleder och kan fungera som ett bollplank för dina funderingar. I kommunen finns två anhörigkonsulenter som du kan vända dig till för att få råd och stöd samt svar på de flesta frågor rörande vård och omsorg i Härryda kommun.

Samtalsgrupper

I en samtalsgrupp för anhöriga möter du andra i samma eller liknande situation. Vi kan lära av varandra, berätta om sorg och oro samt ha trevligt tillsammans. Utgångspunkten är dina behov och önskemål.

Social samvaro för anhöriga

Du kan medverka i olika former av samvaro; exempelvis julfest, teaterbesök, resor med mera.

Hälsofrämjande aktiviteter för anhöriga

Du kan få taktil massage, delta i vattengymnastik, styrketräning eller promenadgrupp. Kontakta anhörigkonsulenterna.

Föreläsningar

Föreläsningar anordnas utifrån önskemål, bl.a. från samtalsgrupperna. Välkommen att kontakta anhörigkonsulenterna.

Utbildning för anhöriga i Demenssjukdomar

Cirkeln är för dig som är anhörig/närstående till någon med en demenssjukdom eller med minnessvårigheter. Du kommer bl.a. att få information om olika demenssjukdomar. Hur du bemöter en person med demens och få praktiska tips vad man bör tänka på för att på bästa sätt kunna hjälpa den som har en sådan sjukdom.

Leva vidare-grupper

Har du förlorat en livskamrat och blivit änka eller änkeman? I samtalsgruppen "Leva vidare" kan du dela din sorg. Vi träffas vid sex tillfällen cirka två timmar varje gång.

Anhörigförening

Här kan du få stöd av andra i samma situation. Att anordna trevliga utflykter, studiecirklar, café är några av föreningens uppgifter. Föreningen är medlemmarnas förlängda arm i kontakten med kommunen när det gäller frågor av allmän karaktär.

Träffpunkt för anhöriga

Café i Mölnlycke

Anhörigföreningen och anhörigkonsulenten ordnar café. Vi träffas varannan måndag ojämn vecka klockan 14.00 på Ekdalagården vid entrén eller i Träffens lokaler. Caféet inleds oftast med underhållning eller någon inbjuden gäst. Alla anhöriga och närstående är välkomna! Du behöver inte vara medlem i föreningen för att komma.

Anhörigcentral i Landvetter

En mötesplats och café för anhöriga. Träffa andra närståendevårdare i Landvetter. Du kan komma ensam eller tillsammans med den du vårdar.
Datum: 18 september, 16 oktober, 13 november samt 11 december 2017
Tid: kl 11.00
Plats: Träffen, Idrottsvägen 4B, Landvetter 031-724 84 31

Kontakta gärna

Anhöriga till personer som är äldre, har demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom:
Marie Löwenberg
Tel 031-724 65 46
marie.lowenberg@harryda.se

Anhöriga till personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa:
Sara Bexon Pölder
Tel 031-724 88 02
sara.bexonpolder@harryda.se

Anhörigstöd som kräver biståndsbeslut

Biståndshandläggare gör bedömningar, utreder behov och fattar beslut gällande följande insatser.

Avlösning i hemmet

Vi erbjuder avlösning åt dig som vårdar en nära anhörig i hemmet. Avlösning innebär att någon från hemtjänsten vistas hemma medan du exempelvis uträttar ärenden. Avlösning kan beviljas med max 20 timmar i månaden. Tillfällig avlastning i hemmet kostar 36 kr/tim men högst 151 kr per dygn.

Korttidsplats eller växelvård

Några äldreboenden har korttidsplatser för personer som behöver bo där en kortare tid. Det kan vara att någon behöver komma till en korttidsplats före hemgång från sjukhus, för träning eller för att ge dig som anhörig avlösning.
Ibland kan det passa att bo växelvis hemma och på ett korttidsboende.

Dagverksamhet

  • Smultronstället vänder sig till dig som har nedsatt minnesfunktion. Du deltar efter din förmåga i matlagning, promenader, sångstunder, gymnastik och högläsning.
  • Liljan vänder sig till dig som har en fysisk funktionsnedsättning. Du deltar efter egen förmåga i matlagning, handarbete, pyssel och utflykter.

Ekonomiskt stöd

Du kan få ersättning för att vårda en äldre närstående som behöver hjälp med sin personliga omsorg. Det finns två former av ersättningar: anhörigbidrag och anhöriganställning.

Anhörigbidrag
Anhörigbidraget kan utgå till person som är över 65 år och som får omvårdnad av någon närstående om behovet av vård och tillsyn är omfattande. Behovet ska bedömas bestå under minst sex månader. Ett eller båda av följande kriterier gäller för att kunna få bidrag:

Den som vårdas ska ha behov av

  • Personlig omvårdnad minst 7 timmar per vecka (omfattande och regelbunden hjälp med hygien, på- och avklädning, matning, förflyttning, toalettbesök, medicinska insatser m.m.).
  • Omfattande tillsynsbehov (regelbundet eller periodvis) där den som vårdas endast kan lämnas ensam kortare stunder.

Anhörigbidraget delas in i två nivåer:

Nivå 1: Personligt omvårdnadsbehov 7-14 timmar i veckan, 2 202 kr/mån

Nivå 2: Personligt omvårdnadsbehov över 15 timmar per vecka, 3 225 kr/mån

Anhöriganställning
En närstående kan få anhöriganställning om det finns språksvårigheter eller vid vård i livets slut. Den person som anställs måste vara under 65 år.

Ansöka om stöd

För att få praktiskt eller ekonomiskt stöd görs en ansökan hos biståndshandläggarna. Kontakta kommunens kontaktcenter på 031-724 62 00.

Kontakt

Anhöriga till personer som är äldre, har demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom:

Marie Löwenberg, anhörigkonsulent
031-724 65 46marie.lowenberg@harryda.se

Anhöriga till personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa:

Sara Bexon Pölder, anhörigkonsulent
031-724 88 02sara.bexonpolder@harryda.se