Anhöriga och frivilliga

Anhörigstöd

Anhörig som stödjer, hjälper eller vårdar en person i sin närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning, kan behöva prata med någon utomstående. I Härryda kommun finns två anhörigkonsulenter som du kan vända dig till för att få råd och stöd samt svar på de flesta frågor rörande vård och omsorg i kommunen.  
Anhörigstöd
Anhörigvård och avlösarservice

Volontärcentralen

Till volontärcentralen kan du vända dig om du vill bli volontär eller om du vill ha hjälp av en volontär. Volontärcentralen förmedlar först och främst kontakter till uppdrag som är till nytta för äldre.
Volontärcentralen

Kontakt

Anhöriga till personer som är äldre, har demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom:

Marie Löwenberg, anhörigkonsulent
031-724 65 46marie.lowenberg@harryda.se

Anhöriga till personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa:

Sara Bexon Pölder, anhörigkonsulent
031-724 88 02sara.bexonpolder@harryda.se

Besöksadress:
Biblioteksgatan 23
435 30 Mölnlycke

Postadress:
Härryda kommun
Anhörigstöd
435 80 Mölnlycke

socialtjansten@harryda.se