Vilket stöd kan du få?

Inom omsorgen för äldre erbjuds hälso- och sjukvård och social omsorg som utgår från individens behov.

Utgången är nationella mål för äldrepolitiken, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt från politiska inriktningsmål för äldrepolitiken i Härryda kommun.

Vård- och omsorgsarbetet består av biståndsbedömning, äldreboende, hemtjänst, förebyggande verksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Arbetet ska inriktas på att skapa trygghet i livet, god service och omsorg.

Kontakt

Kontaktcenter
031-724 62 00 Länk till annan webbplats.
socialtjansten@harryda.se

Carina Fransson, verksamhetschef hälsa och bistånd
031-724 61 57
carina.fransson@harryda.se

Anna Hildesson, verksamhetschef vård och omsorg
031-724 65 60
anna.hildesson@harryda.se

Besök: Kommunhuset, Råda torg, Mölnlycke.

Postadress: Socialtjänsten, Härryda kommun, 435 80 Mölnlycke
socialtjansten@harryda.se