Kontakt
Lyssna

Teknisk visningsmiljö i Härryda kommun

Inom Socialtjänsten/vård och omsorg, Härryda kommun pågick under 2012 projekt ”Visningsmiljö i Härryda”. Projektet bedrevs med hjälp av utvecklingsmedel från Hjälpmedelsinstitutet inom regeringsuppdraget ”Teknik för äldre”.

Idag finns fem visningsmiljöer uppbyggda i kommunen på rehabenheten samt på träffpunkterna i Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda.

Innehållet har fokus på teknikprylar som går att köpa i butiker i närområdet.

Syftet är att öka äldres självständighet och möjligheter till ett aktivt deltagande i samhället genom förbättrad kunskap, information och stöd om teknik som finns i vardagen.