Kontakt
Lyssna

Hunden i vården – ett arbetssätt inom socialtjänsten

Arbetssättet Hunden i vården startade 2011 inom socialtjänsten. Konceptet går ut på att integrera hunden i vården. Hundarna är personalägda och utbildade tillsammans med sina ägare. Idag finns sju utbildade hundar inom vård och omsorg och funktionsstöds verksamheter.

Social- och mentaltest utförs på samtliga hundar innan utbildning kan påbörjas samt att hunden måste godkännas i lämplighetstestets olika delar. Det krävs också ett friskhetsintyg vid veterinärbesiktning samt att höftröntgen visar godkända värden för höfter. Unikt för utbildningen är larmning som innebär att hunden, genom att påkalla uppmärksamhet, leder ägaren eller annan personal till den person som ramlat.

Hunden i Vården arbetar alltid tillsammans med sin ägare och ett besök sker endast om brukaren ger sitt godkännande. Hundarna ger brukare, anhöriga och personal stor glädje och lärdom. Hunden i vården stimulerar till aktivitet, kontakt och samtal mellan brukare och personal. Hundens främsta uppgift är att skapa en trevlig stund som kan förbättra brukarens hälsa och trivsel. Hunden motiverar till promenader, lockar fram gamla minnen, ökar vakenhet hos svårt sjuka och gör att det alltid finns något att prata om och någon att prata med.

Kontakt

Malin Johansson, fritidsassistentmalin.johansson@harryda.se0707-67 68 45