Lyssna

Hunden i vården – ett arbetssätt inom socialtjänsten

Foto: Anna Sigvardsson

Foto: Anna Sigvardsson

Arbetssättet Hunden i vården startade 2011 inom socialtjänsten. Konceptet går ut på att integrera hunden i vården. Hundarna är personalägda och utbildade tillsammans med sina ägare.

Hunden i vården främsta uppgift är att skapa en trevlig stund som kan förbättra brukarens hälsa och trivsel. Och gör att det alltid finns något att prata om och någon att prata med.

Hunden arbetar alltid tillsammans med sin ägare och ett besök sker endast om brukaren ger sitt godkännande. Hundarna ger brukare, anhöriga och personal stor glädje och lärdomar.

En hunds närvaro kan motivera till

  • Promenader
  • Locka fram gamla minnen
  • Vakenhet hos svårt sjuka
  • Spontana rörelser hos brukare
  • Kontakt och samtal mellan brukare, personal och anhöriga

Härryda kommun först i landet

Arbetssättet Hunden i vården startade 2010 inom socialtjänsten. Härryda var första kommunen i landet med att använda personalägda hundar i socialtjänstens verksamheter. Idag finns sju utbildade hundar inom vård och omsorg samt funktionsstöds verksamheter, även en skolhund som arbetar på Rävlandaskolan.

Innan hunden börjar utbildningen måste den bli godkänd i en rad olika tester.

  • Social- och mentaltest i olika delar
  • Friskhetsintyg vid veterinärbesiktning
  • Höftröntgen ska vara godkänd

Hundarna utbildas tillsammans med sina ägare. Unikt för utbildningen är larmning som innebär att hunden, genom att påkalla uppmärksamhet, leder ägaren eller annan personal till den person som ramlat.

En stor del av utbildningen sker ute på verksamheterna. Så fort hunden blir godkänd börjar arbetet. Då får hunden en väst där det står praktikant som senare byts ut på examensdagen till en väst med texten ’’hunden i vården’’.

Foto: Anna Sigvardsson

Foto: Anna Sigvardsson

Foto: Anna Sigvardsson