Demensvård

Demensvården i Härryda kommun ska bygga på ett gott bemötande och ett individuellt personcentrerat arbetssätt samt meningsfullhet i vardagen. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Alla ska ha möjlighet till ett gott och tryggt liv.

Demensteam

Demensteamet ger stöd till personer med kognitiv sjukdom (demenssjukdom), deras närstående och personal inom vård och omsorg samt hälsa och bistånd. I demensteamet ingår specialistundersköterska, demenssjuksköterska, stödperson, fysioterapeut, arbetsterapeut, anhörigkonsulent, omsorgshandläggare från handläggarenheten. Demensteamet samarbetar med vårdcentralerna i Härryda kommun.

Utbildning

Demensteamet erbjuder utbildning till all personal inom sektorn och även till sommarvikarier. Teori blandas med praktiska övningar.

Innehåll i utbildningen är bland annat:

  • Demenskunskap
  • Värdegrund
  • Bemötande
  • Aktivering
  • Läkemedel
  • Miljö
  • Nutrition

Levnadsberättelse

För att erbjuda meningsfullhet i vardagen krävs kunskap om brukaren. I samtal med personalen berättar han eller hon om sig själv, sitt liv och sina intressen, så att aktiviteter kan anpassas individuellt. Till stöd för samtalen och dokumentationen finns levnadsberättelsen Här är mitt liv.
Här är mitt liv Pdf, 930.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturombud

På varje arbetsplats finns kulturombud. Ombudens roll är att inspirera kollegorna till arbete med trevliga och meningsfulla aktiviteter för brukarna.