Demens - stöd till demenssjuka och deras anhöriga

Kommunen stödjer personermed demenssjukdom och deras anhöriga på flera sätt. Vill du ha mer information? Kontakta våra biståndshandläggare, som berättar mer och hjälper dig med din ansökan.

Dagverksamhet för personer med nedsatt minnesfunktion

I lugnt tempo och i liten grupp erbjuder dagverksamheten en stund tillsammans med trevlig samvaro, god mat och aktiviteter, så som promenader, musikunderhållning, spel och samtal.
Dagverksamhet

Hemtjänst

Hemtjänsten hjälper dig att klara ditt dagliga liv. Hemtjänst kan vara hjälp med tvätt, städning och personlig omsorg såsom duschning, påklädning och promenader.
Hemtjänst

Trygghetstelefon

Med hjälp av ett trygghetstelefon kan du vid alla tider på dygnet kontakta larmcentralen. De ser till att du får kontakt med personal om du behöver hjälp.
Trygghetstelefon

Sjukvård i hemmet

Den som inte klarar att besöka vårdcentralen kan få hjälp hemma. Sjuksköterskeenheten ger sjukvård i hemmet.
Kommunal hälso- och sjukvård

Rehabilitering i hemmet

Rehabenheten hjälper till med rehabilitering, hjälpmedel och bostadsanpassningar.
Hjälpmedel och bostadsanpassning

Korttidsboende

Till korttidsboendet kommer gäster för kortare tids vistelse och boendet erbjuder även växelvård.
Boenden

Gruppboende för personer med demens

Gruppboendet är ett permanent boende med dygnet runt-personal och tillgång till hemsjukvård. Brukarna erbjuds aktiviteter samt vård och omsorg utifrån de egna behoven.
Boenden

Ersättning för anhörigvård

En anhörig kan få ersättning för att vårda en äldre närstående.
Anhörigvård och avlösarservice

Avlösarservice

Den som vårdar en nära anhörig i hemmet kan få avlösning. Medan den vårdande exempelvis uträttar ärenden kan brukaren vistas på dagcentral eller få sällskap i hemmet av hemtjänstpersonal. Vi erbjuder även gruppaktiviteter vid avlösning.
Anhörigvård och avlösarservice

Stöd till anhöriga

Anhörigstödet har ett stort utbud. Du behöver inget bistånd för att delta. Exempel är samtalsgrupper, utbildning i demensvård, arrangemang som utflykter och fester, kafé och mötesplatser, gympa- och promenadgrupper. Anhörigkonsulenten finns för råd och stöd och kan berätta mer.
Anhörigstöd

Färdtjänst

Färdtjänst är kollektivtrafik för personer som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer. Trafikhandläggaren berättar mer.
Färdtjänst