Dagverksamheten Liljan

Du som är äldre och behöver stimulering, aktivering och gemenskap kan ansöka om plats på Liljan. Aktiviteterna väljs utifrån dina behov, intressen och förmåga.

Syftet med dagverksamheten är att:

  • stimulera kvarvarande funktioner och förmågor
  • bryta isolering
  • skapa förutsättningar för en meningsfull dag
  • öka möjligheten att du kan bo kvar hemma

Stödet kan också ges som avlösning till anhöriga som vårdar sina anhöriga.

Exempel på aktiviteter

  • promenader
  • bakning
  • handarbete
  • pyssel
  • högläsning av dagstidning

Liljans öppettider

Måndag klockan 9.30-14.
Tisdag till fredag klockan 9.30-14.30.

Resor till och från dagverksamheten kan ske med färdtjänst. Verksamheten beställer då resan. Dagverksamheten är avgiftsfri men en kostnad på 64 kronor per besök tas ut för frukost, lunch och fika.

Information och ansökan

Välkommen att kontakta kommunens omsorgshandläggare. Du eller din anhörig kan också lämna in en ansökan. Tillsammans med omsorgshandläggaren går ni sedan igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas ansökan och du får ett beslut.

Omsorgshandläggaren nås på telefon 031-724 65 90

Telefontider
Måndag klockan 13-14.30.
Tisdag till fredag klockan 9.30-11.

socialtjansten@harryda.se

Ansökan om dagverksamhet (för utskrift) Pdf, 97.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du beviljas dagverksamhet kontaktar vi dig för ett besök där du får information och du kan berätta om dig och dina intressen. Tillsammans kommer vi överens om hur många dagar i veckan som du deltar på Liljan.