Dagverksamheten Liljan

Dagverksamheten Liljan erbjuder plats för dig som är äldre och som behöver stimulering, aktivering och gemenskap. Aktiviteter väljs utifrån dina behov, intressen och förmåga.

Exempel på aktiviteter:

 • promenader
 • matlagning och bakning
 • handarbete
 • pyssel
 • högläsning av dagstidning
 • utflykt varje vecka
 • fördjupning i olika teman

Syftet med dagverksamheten

Syftet med dagverksamheten är att bidra till att:

 • stimulera kvarvarande funktioner och förmågor
 • bryta isolering
 • skapa förutsättningar för en meningsfull dag
 • möjliggöra kvarboende i ordinär bostad

Stödet kan också ges som avlösning till anhöriga som vårdar sina anhöriga.

Ansökan och information

För att få dagverksamhet kontaktar du kommunens omsorgshandläggare och lämnar en ansökan om dagverksamhet. Tillsammans med dig kommer omsorgshandläggaren att gå igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas ansökan och du får ett beslut.

Omsorgshandläggaren nås på telefon 031-724 65 90.

Telfontider:
måndag 13-14.30
tisdag till fredag 9.30-11

socialtjansten@harryda.se

När du fått ditt beslut om dagverksamhet kommer vi att kontakta dig för ett första besök. Under första besöket ges information om verksamheten och du får möjlighet att berätta om dig och dina intressen. Tillsammans med dig kommer vi överens om hur många dagar i veckan du deltar.

Dagverksamheten Liljan har öppet

 • Måndag klockan 9.30-14.
 • Tisdag till fredag klockan 9.30-14.30.

Resor till och från dagverksamheten kan ske med färdtjänst vid behov. Resor beställs av verksamheten. Dagverksamheten är avgiftsfri men en kostnad på 64 kronor per besök tas ut för frukost, lunch och fika.

Kontakt

Besöksadress:
Ekdalagården
Ekdalavägen 7
435 30 Mölnlycke
Karta till Liljan Länk till annan webbplats.

Öppettider:
Måndagar 10-14
Tisdag-fredag 9.30-14.30
031-724 88 50

Kontaktcenter
031-724 61 00
socialtjansten@harryda.se
Pernilla Edström, enhetschef
031-724 65 84
pernilla.edstrom@harryda.se