Lyssna

Dagverksamheten Liljan

Dagverksamheten Liljan erbjuder plats för dig som är äldre och som behöver stimulering, aktivering och gemenskap. Aktiviteter väljs utifrån dina behov, intressen och förmåga.

Exempel på aktiviteter:

 • promenader
 • matlagning och bakning
 • handarbete
 • pyssel
 • högläsning av dagstidning
 • utflykt varje vecka
 • fördjupning i olika teman

Syftet med dagverksamheten

Syftet med dagverksamheten är att bidra till att:

 • stimulera kvarvarande funktioner och förmågor
 • bryta isolering
 • skapa förutsättningar för en meningsfull dag
 • möjliggöra kvarboende i ordinär bostad

Stödet kan också ges som avlösning till anhöriga som vårdar sina anhöriga.

Ansökan och information

För att få dagverksamhet tar du kontakt med biståndshandläggare och lämnar en ansökan om dagverksamhet. Tillsammans med dig kommer biståndshandläggare att gå igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas ansökan och du får ett beslut.

När du fått ditt beslut om dagverksamhet kommer vi att kontakta dig för ett första besök. Under första besöket ges information om verksamheten och du får möjlighet att berätta om dig och dina intressen. Tillsammans med dig kommer vi överens om hur många dagar i veckan du deltar.

Dagverksamheten Liljan har öppet

 • Måndag kl 9.30-14.
 • Tisdag till fredag kl 9.30-14.30.

Resor till och från dagverksamheten kan ske med färdtjänst vid behov. Resor beställs av verksamheten. Dagverksamheten är avgiftsfri men en kostnad på 64 kronor per besök tas ut för frukost, lunch och fika.

Kontakt

Besöksadress:
Dagverksamheten Liljan Ekdalagården
Ekdalavägen 7
435 30 Mölnlycke
Karta till Liljanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider:
Måndagar kl 10-14
Tisdag-fredag kl 9.30-14.30
031-724 88 50

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se
Sara Björk, tf enhetschef
031-724 84 61
sara.bjork@harryda.se