Kontakt
Lyssna

Bostäder med god tillgänglighet

Bostäderna med god tillgänglighet, BGT, är till för dig som har fysiska behov av annan bostad, ha svårighet att förflytta sig och därmed ett behov av närhet till service, behov av trygghet och social gemenskap och behov av insatser från hemtjänsten. Man kan därför inte ställa sig i kö till dessa lägenheter utan man ansöker via kommunens biståndsenhet som handlägger och fattar beslut.

Om du är i behov av lägenhet på något av kommunens boenden ska du vända dig till någon av våra biståndshandläggare för ansökan och utredning enligt socialtjänstlagen, SoL.

Bostäder med god tillgänglighet i Landvetter
Bostäder med god tillgänglighet i Mölnlycke