Boende för äldre

Här berättar vi om våra olika boendeformer och vilka övriga tjänster vi kan erbjuda.

Äldreboende

Äldre personer som har stort behov av hjälp kan ansöka om plats på något av kommunens äldreboenden. Här får du en egen lägenhet och har tillgång till personal dygnet runt. Det finns gemensamma utrymmen som matsal och vardagsrum. Äldreboenden finns i Mölnlycke, Landvetter och Rävlanda.
Äldreboenden i Härryda kommun

Korttidsplats

Korttidsplats beviljas vid tillfälligt behov av omsorg och vård. Anledningen till vistelsen kan vara ett behov av rehabilitering, växelvård, avlastning eller liknande. Senast tre veckor från ankomst till korttidsplatsen sker en uppföljning av beslutet om korttidsplats.

Vård och omsorgs korttidsplatser finns företrädelsevis på Ekdalagården och Hönekulla gård i Mölnlycke, men kan i vissa fall även erbjudas på övriga äldreboenden i Härryda kommun. På Ekdalagården finns korttidsplatser för personer med demenssjukdom och på Hönekulla gård för personer med somatiska sjukdomstillstånd. Korttidsplats kan också köpas utanför kommunen.

Hjälpinsatser

På kommunens äldreboenden hjälper personalen dig med sådant du inte klarar själv. Det kan vara städning eller personlig omvårdnad som att duscha, klä på sig eller promenera.

Måltider

Du äter alla måltider i det gemensamma köket eller i matsalen. Måltider som serveras är frukost, middag, kaffe och kvällsmat.
Mat och måltider på äldreboenden

Fritidsaktiviteter

Varje vecka kan du delta i olika aktiviteter på boendet som exempelvis sångstunder, utflykter, bakning och sittgympa.

Avgifter

Bor du i något av kommunens äldreboenden betalar du en fast avgift för hyra och mat, medan avgiften för personlig omvårdnad och service är beroende av din inkomst.
Avgifter

Sjukvård

Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för alla som bor i kommunens äldreboenden. Varje äldreboende har en patientansvarig sjuksköterska samt besöks av läkare regelbundet.