Äldre

Tre äldre personer umgås i en hammock

Foto: Anna Sigvardsson

Du som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp på olika sätt. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt - oavsett om du bor hemma eller på ett äldreboende.

Ansökan om stöd

Välkommen att kontakta en omsorgshandläggare 031-724 65 90

Telefontid:
måndag 13-14.30
tisdag till fredag 9.30-11

socialtjansten@harryda.se

Ansökan om bistånd (för utskrift) Pdf, 97.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad händer sedan?

Du träffar en omsorgshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut utifrån dina behov. I beslutet står det vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Beslutet grundas i nationella mål för äldrepolitiken, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt från politiska inriktningsmål för äldrepolitiken i Härryda kommun.

Avgifter

Avgifter för bland annat hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt äldreboende

Kontakt

Kontaktcenter
031-724 61 00
socialtjansten@harryda.se

Besök: Kommunhuset, Råda torg, Mölnlycke.

Postadress: Socialtjänsten, Härryda kommun, 435 80 Mölnlycke

Anna Hildesson, verksamhetschef vård och omsorg
031-724 65 60
anna.hildesson@harryda.se

Carina Fransson, verksamhetschef hälsa och bistånd
031-724 61 57
carina.fransson@harryda.se

Relaterad information