Äldre

Foto: Marcus Lundstedt

Inom äldreomsorgen vill vi erbjuda stimulans och meningsfullhet i vardagen - oavsett om du bor hemma eller på ett äldreboende.

Kommunens stöd till äldre omfattar bland annat hjälp och stöd i hemmet, dagverksamhet, träffpunkter, korttidsvistelse, plats på särskild boende, hjälpmedel och rehabilitering. Förebyggande hembesök, trygghetstelefon, trygghetsplats och anhörigstöd och är andra insatser för att underlätta vardagen och skapa trygghet.