Lyssna

Nike - gruppverksamhet för kvinor som upplevt våld i nära relation

"Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka en annan person att göra något mot sin vilja eller avstå att göra något den vill".
Per Isdal ur "Alternativ till våld"

Vad innebär det att vara med i Nike?

Tystnadsplikt - det som sägs i gruppen stannar i gruppen. Berätta det du själv vill, varken mer eller mindre.

Inför gruppstart bjuder vi in dig för en enskild träff för att du ska bli trygg med oss som leder gruppen. Gruppen leds av två gruppledare med lång erfarenhet av möte med utsatta kvinnor.

Vi ses vid 20 tillfällen á 1,5 timma i trivsamma lokaler och fika ingår alltid.

För mer information och intresseanmälan

Kontaktcenter 031-724 62 00
nike@harryda.se