Lyssna

Du som utsätter andra för våld

Våld i nära relationer kan se ut på många sätt. Allt våld sitter inte i nävarna. Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt eller digitalt. Utsätter du någon? Ett våldsamt beteende går att förändra och det finns hjälp att få.

Vi vänder oss till dig som:

  • har svårt att kontrollera din ilska
  • har använt någon form av våld mot din partner eller före detta partner
  • har bevittnat eller blivit utsatt för våld som barn och känner rädsla för att upprepa våldet mot någon närstående eller andra
  • inte har använt våld men känner rädsla för att göra det
  • är orolig för att barn som finns med i bilden far illa utifrån något av ovanstående

Olika former av stöd:

Stödsamtal

Socialtjänsten erbjuder enskilda stödsamtal. Kontakta Familjestödsenheten länk till annan webbplatsvia Kontaktcenter: 031-724 62 00

Ickevåldsgrupp

Det händer att män hamnar i situationer där det kan vara svårt att hålla tillbaka sin frustration och ilska. Men aggressivitet och våld kan leda till stora problem, både för en själv och de som står en nära. Därför finns ickevåldsgruppen i Partille – en möjlighet för män att hitta sätt att hantera aggressioner bättre. Gruppen leds av erfarna våldsbehandlare och är öppen för alla män i Härryda, Partille och Mölndals kommuner.

Du når Ickevåldsgruppen genom Partille kommuns kundcenter 031-792 10 00.