Lyssna

Våld och hot i nära relationer

"Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka en annan person att göra något mot sin vilja eller avstå att göra något den vill".
Per Isdal ur "Alternativ till våld"

Stöd till våldsutsatta

Om du är utsatt för hot eller våld av personen du lever med eller av någon annan närstående, kan du få stöd och hjälp hos bland annat socialtjänsten. Våld i nära relationer kan drabba vem som helst, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsförmåga och ålder. Kommunen ansvarar för att informera, utreda och erbjuda skydd för våldsutsatta personer samt barn som upplevt och bevittnat våld.

Vad är våld?

Våldet kan vara både fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt och digitalt. Det kan även vara i form av försummelse, som innebär ett aktivt försvårande av vardagen för personer som är beroende av omsorg på grund av funktionsnedsättning eller ålder.

Vad innebär nära relation?

Med närstående menas en person som den utsatta har eller har haft en nära relation med. Det kan handla om både en nuvarande eller före detta partner, men också vara en annan familjemedlem, släkting, bekant eller någon annan.

Vad kan jag göra som anhörig eller vän?

  • Våga se och våga fråga samt tro på det du får höra.
  • Anmäl till polisen.länk till annan webbplats Våld i nära relationer är brottsligt och faller under allmänt åtal.
  • Gör en orosanmälan till socialtjänsten. Kontaktcenter 031-724 62 00 Du kan vara anonym.
  • Erbjud personen att kontakta dig.
  • Om det är möjligt, erbjud boende i ett akut läge.
  • Hjälpa personen med att kontakta till exempel socialtjänst, polis, sjukvård, kvinnojour, se kontaktuppgifter nedan.

Barn som lever i våld är alla vuxnas ansvar

Barn som bevittnar eller lever i familjer där det förekommer våld far illa. Alla vuxna har ett ansvar att reagera om vi förstår att ett barn behöver hjälp. Socialtjänstens mottagningsgrupp ger råd och stöd samt tar emot orosanmälningar gällande barn. Du kan vara anonym. Du når mottagningsgruppen via Kontaktcenter 031-724 62 00

Viktigt att tänka på om du misstänker att ett barn far illalänk till annan webbplats

Är du själv barn eller ungdom och utsätts för våld, eller har bevittnat våld i nära relationer, så ska du vända dig till mottagningsgruppen via Kontaktcenter 031-724 62 00

Hit kan du vända dig för att få råd och stöd:

Socialtjänsten

Hos socialtjänsten kan du få information, råd och stöd. De utreder och kan erbjuda insatser till våldsutsatta vuxna och barn - även i akuta situationer. Du når relationsvåldsgruppen (vänder sig till vuxna) och mottagningsgruppen (vänder sig till barn) via Kontaktcenter 031-724 62 00länk till annan webbplats. När socialkontoret är stängt kan du vända dig till socialjouren för akut hjälp på kvällar, nätter och helger 031-365 87 00.

Du kanske har bestämt dig för att lämna din partner, men vet inte hur du ska gå tillväga eller vart du ska ta vägen. Då kan det vara bra att få prata med någon om sin situation och sortera i alla känslor som ofta uppstår. Tillsammans kan ni gå igenom din situation och ditt hjälpbehov, men också göra en risk- och skyddsbedömning. Du kan exempelvis få hjälp med skyddat boende, stöd i att kontakta polis- och sjukvård, få akut ekonomisk hjälp och få information om övriga verksamheter dit du kan vända dig.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats är en nationell stödtelefon för dig som utsätts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Den har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor i Sverige. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Kvinnofridslinjen nås på 020–50 50 50

Kvinnojouren Frideborg

Kvinnojouren Frideborg Mölndal-Härrydalänk till annan webbplats är ett skyddat boende och en samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor och barn. Kvinnojouren Frideborg nås på 031-27 10 89länk till annan webbplats

Kvinnogruppen Nike

I Härryda kommun finns en samtalsgrupp - Nike - för våldsutsatta kvinnor. Kvinnogruppen har tystnadsplikt och du berättar det du själv vill, varken mer eller mindre.
Information om och anmälan till kvinnogruppen Nike

Polis

Om du är utsatt för våld kan du vända dig till polisen för att göra en polisanmälan. Information om brott i nära relationer och hur du gör en polisanmälan.länk till annan webbplats
Du kan också ringa 114 14. Vid akut situation ring 112.

Sjukvård

Du kan vända dig till din vårdcentral för rådgivning, stöd och behandling. Är inte vårdcentralen öppen, kontakta akutmottagningen.
Du kan också ringa Sjukvårdsrådgivningen på 1177

Brottsofferjour

Till brottsofferjouren kan du som är utsatt för brott, anhörig eller vittne vända dig för att få stöd. Brottsofferjouren hjälper dig att få kontakt med rätt personer och stöttar dig i praktiska saker som att reda ut vilka möjligheter till ersättning som finns, hur du överprövar en nedlagd polisutredning och med mera.

Härryda ingår i Brottsofferjouren Storgöteborg och erbjuder bland annat:

  • råd och vägledning
  • information om rättsprocessen
  • hjälp att söka ersättning
  • stöd inför, under och efter förhandling

Brottsofferjouren Storgöteborglänk till annan webbplats

Barn och unga brottsoffer

Webbplatsen Jagvillveta.selänk till annan webbplats vänder sig till barn och unga som lever med våld omkring sig eller själv har utsatts för våld. Webbplatsen har tre ingångar beroende på i vilken ålder du är: under 8 år, 8–13 år och 14–17 år. Bakom webbplatsen står Brottsoffermyndigheten.

Kontakt

Kontaktcenter

031-724 62 00
socialtjansten@harryda.se

Socialsekreterarna i mottagningsgruppen
031-724 68 18länk till annan webbplats

Telefontid:
Måndag, tisdag, onsdag kl. 08.30-11.45 och 13.15-15.30
Torsdag kl. 08.30-11.45 och 13.15-17.00
Fredag kl. 08.30-11.45

Socialjouren efter kontorstid 031-365 87 00

Viktiga telefonnummer