Kontakt
Lyssna

Socialjour

Socialtjänsten i Härryda kommun har avtal om social jour med Socialjouren i Göteborgs stad, 031-365 87 00.

Jouren omfattar följande tider:

  • Vardagar kl 16.30-08.00
  • Fredagar från och med kl 15.00 till måndagar kl 08.00
  • Helgdagsaftnar från kl 15.00 och helgdagar fram till efterföljande vardag kl 08.00

Under övrig tid hänvisas till Kontaktcenter: 031-724 62 00
socialtjansten@harryda.se