Till innehållet

Satsning på yrkessvenska stärker medarbetare

Nyhet publicerad: 03 jun 2024

Under våren har utrikesfödda medarbetare inom städservice erbjudits undervisning i yrkessvenska. En viktig och lyckad satsning där deltagarna växt både som privatpersoner och i sin yrkesroll.

Gruppbild

Under våren har Härryda kommun satsat på utbildning inom yrkessvenska.
Syftet är att hjälpa utrikesfödda medarbetare som har utmaningar i språket. Sammanlagt är det 15 deltagare och kursen hålls under våren.

Utbildningen anpassas efter deltagarnas önskemål och vilka behov man kan se utifrån arbetsgivarperspektiv för att deltagarna ska utveckla sitt språk på bästa möjliga sätt både i arbetslivet och privat.

Givande lektioner som engagerar och motiverar

Det är en härlig och glad stämning när man kliver in klassrummet i Vuxenutbildningens lokaler. Deltagarna pratar glatt med varandra och man får ett stort välkommande. Anna Wågdahl som är lärare diskuterar med deltagarna hur man kan förbättra sin svenska på bästa möjliga sätt.

Det kan vara att lyssna på radio, läsa böcker, skriva och försöka konversera med människor i olika sammanhang. Det skojas till om att det är bra att gifta sig med en svensktalande person så man lär sig språket snabbare vilket får klassen att skratta.

– Det är väldigt roligt och givande att få arbeta tillsammans med deltagarna. Det betyder mycket för dem att Härryda kommun har satsat på dem, de flesta trivs på sina jobb och känner sig uppskattade, säger Anna Wågdahl.

Deltagarna resonerar tillsammans med Anna om hur de vill lägga upp undervisningen. Hur kan man lära språket på bästa möjliga sätt både inom jobbet och i vardagen? Att arbeta som lokalvårdare kan vara ett ensamt yrke och ha konversationer faller inte alltid naturligt under arbetsdagen, därför är det extra viktigt att hålla igång sin språkutveckling.

Har gett mer trygghet och självförtroende

Det kan vara svårt att utveckla sitt språk när man inte använder det så mycket dagligen. Det gäller att ha viljan och motivationen, men även att våga säga till när man inte förstår.

Resultatet har visat sig väldigt positivt, cheferna har märkt på medarbetarsamtal och på arbetsplatsträffar (APT) att medarbetarna har vågat ställa fler frågor, påpekat när de inte förstår vissa ord eller sammanhang. De tar mer initiativ om hur de kan utveckla sig språkligt på sitt håll. Från arbetsgivarhåll kan man förenkla begrepp och ord ännu mer så att det blir mer tydligt, begripligt och enkelt att läsa exempelvis arbetsrelaterade dokument.

– Vi som chefer har fått fler verktyg och konkreta tips som vi kan använda i vardagen för att hjälpa och stötta våra medarbetare i deras språkutveckling. Jag tycker det är så härligt att se hur mycket det faktiskt ger våra medarbetare och oss själva säger Angelique Kotala, funktionschef för städ och måltidsservice på Härryda kommun.

Enhetscheferna är nöjda med projektet och har enbart sett positiva resultat, de har även ändrat upplägget på bland annat APT, där man nu har mindre grupper så att alla medarbetare får mer tid att uttrycka sig och ställa frågor.

Diskussioner pågår om hur arbetsrutiner kan förenklas. Ambitionen är att projektet ska starta två nya kurser till hösten, inom Städservice har det visats ett stort intresse av flera medarbetare att delta.

När kursen avslutas får deltagarna fortsätta att hålla igång språket efter tips de har fått och för chefernas del gäller det att anpassa språket och arbetsmetoder efter medarbetarna så att kommunikationen blir bästa möjliga.

Genom att städservices personal fortsätter att förbättra sina språkkunskaper kan Härryda kommun utveckla kvalitén och kommunikationen på arbetsplatserna.

Kontakt

Angelique Kotala, funktionschef städ och måltidsservice

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt