Till innehållet

Klart för invändig renovering av Råda Säteri mangårdsbyggnad

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte akuellt längre.
Nyhet publicerad: 23 maj 2022

Det ska bli restaurang i mangårdsbyggnaden på Råda Säteri – det ingår i planen för utveckling av det omtyckta besöksmålet i Mölnlycke. Innan någon restaurangverksamhet kan flytta in behöver byggnaden renoveras invändigt. Nu har Härryda kommun tecknat avtal med entreprenör för renoveringsuppdraget, som drar igång efter sommaren.

Råda Säteri  september 2020

Det är i år 250 år sedan nuvarande huvudbyggnad på Råda Säteri färdigställdes av Martin Törngren, direktör vid Ostindiska kompaniet. Planen är nu att byggnaden åter ska fyllas med liv genom att restaurangverksamhet flyttar in. I sommar startar den invändiga renovering som behövs innan dess.

– Tillsammans med den upphandlade entreprenören ska vi nu skapa förutsättningar för en modern restaurang i den här kulturhistoriska miljön, säger Mikael Johansson, ansvarig projektledare för renoveringen. Väggar, golv, tak och ytskikt ska renoveras och toaletter, kök, ventilation och elanläggning behöver moderniseras.

Under senaste åren har byggnaden renoverats exteriört och genomgått en grundlig antikvarisk undersökning av interiören.

– Vi har sett över äldre ritningar och tagit färg- och materialprover från olika epoker i byggnadens historia, berättar Mikael Johansson. Det har gett oss en bra bild av vad som ska tas tillvara och vilka värden som tyvärr också gått förlorade genom oförsiktig renovering under tidigare decennier.

En restaurang kompletterar utbudet

Hittills har utvecklingsarbetet på Råda Säteri handlat mycket om att fylla de övriga byggnaderna på området med hyresgäster, i väntan på renovering av mangårdsbyggnaden.

– Idag finns ett utbud med butiker och caféer på Råda Säteri, säger Martina Johansson, besöksnäringsutvecklare. När renoveringen av stora huset nu drar igång, startar också arbetet med att hitta rätt operatör till restaurangen, som ska tillföra ytterligare en dimension till den här omtyckta platsen.

Byggstart i augusti – med sikte på hösten 2023

Anbudsförfarandet för upphandling av en byggentreprenör har pågått under våren. Den 5 maj tog kommunstyrelsen beslut om att tilldela uppdraget till ViTre Bygg AB, som kommunen nu skrivit avtal med. Under sommaren förbereder de inför renoveringsstart i augusti. Därefter väntar ungefär 10 månaders renovering.

– Även om vi tagit stickprover på olika ytor har vi ju inte lyft på varje bräda i huset. Det blir spännande att se vad som kan dölja sig där under, säger Mikael Johansson. Planen är att en krögare ska kunna flytta in i den nyrenoverade mangårdsbyggnaden under hösten 2023.

Beslut om entreprenör för renoveringen togs i kommunstyrelsen den 5 maj. Under tiden som renoveringen pågår är mangårdsbyggnaden helt stängd för allmänheten.

Råda Säteris webbplats Länk till annan webbplats.
Utveckling av Råda Säteri som besöksmål
Färggrann historia framträder på Råda Säteri (23 augusti 2019)

Kontakt

Mikael Johansson, projektledare fastighet

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt