Till innehållet

Färggrann historia framträder på Råda säteri

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte akuellt längre.
Nyhet publicerad: 23 aug 2019

På Råda säteri sitter historien bokstavligen i väggarna. Det har skrapats, tagits prover och tittats i mikroskop under arbetet med att undersöka och dokumentera de olika ytskikt, som täcker väggarna i säteriets mangårdsbyggnad.
– Det är väldigt spännande att se vad som kommer fram, säger Svante Stignor, projektledare för renovering av byggnaderna på Råda säteri.

Bikupor vid Råda säteri

Foto: Anna Sigvardsson

1772 byggdes den nuvarande mangårdsbyggnaden på Råda säteri i Mölnlycke utanför Göteborg. Sedan dess har säteriet haft en mängd olika ägare, som var och en renoverat huset interiört utifrån den rådande tidsandan. Härryda kommun genomför nu en genomgripande restaurering av säteriets huvudbyggnad – både exteriört och interiört – för att ta hand om den anrika byggnaden och få den att hålla i ett långsiktigt perspektiv.

– Vi vill göra det här ordentligt, säger Martina Johansson, besöksnäringsutvecklare i Härryda kommun. För att hamna rätt i renoveringen framåt behöver vi börja med att blicka bakåt. Därför låter vi genomföra en färgdokumentation och analys av de olika ytskikten i byggnaden. Tack vare intresse och stöd från Länsstyrelsen kan vi göra det här grundligt, för att bättre ta vara på den historia som huset har att berätta.

Brokigt resultat

Syftet med undersökningen är bland annat att få fram tidigare färgsättningar, för att de ska kunna användas när byggnaden iordningställs interiört. Under arbetet har David Edvardson, konservator, ägnat otalet timmar med lupp och skalpell åt den gamla byggnadens innerväggar.

– Tillsammans med David bestämde vi vilka rum som skulle undersökas och på vilken nivå. Han kunde ganska snabbt konstatera att det hänt en hel del med interiören genom åren, berättar Svante Stignor.
– Vi har fått fram en mängd färgskikt och tapetlager, där olika tak- och väggbeklädnader har tillkommit vid olika tidpunkter i olika rum. Smak och stil har varierat med ägaren, men också med svängningarna i modet.

Det har visat sig vara en utmaning att få ihop en riktigt sammanhängande färgsättningshistorik för respektive rum och rummen sinsemellan, då det saknas tillgång till skriftliga källor som skulle kunna utgöra ett viktigt stöd. Men ett antal olika kulörer har framkommit, som nu tas med som underlag för kommande renovering.

Tillfälle som inte återkommer

Det detaljerade undersökningsarbetet är en möjlighet som inte återkommer på länge. Det innebär viss åverkan att komma ner i lagren byggnadsvårdsmässigt, och nu ska Råda säteri färdigställas invändigt för att hålla lång tid framöver.

– Förhoppningen är att vi när renoveringen är klar kan välkomna besökare in i en uppdaterad men historiskt intressant säteribyggnad, säger Martina Johansson.

Ytskikt vägg, matsal våning 1, Råda säteri. Foto: K-konservator

Ytskikt vägg, rum på våning 2, Råda säteri. Foto: K-konservator

Fakta

Råda säteri – historia

Råda säteri är en välbevarad och kulturhistoriskt intressant miljö. Dess historia börjar troligtvis på 1300-talet. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1772 av Martin Törngren, direktör vid Ostindiska kompaniet. Dess ägare är kända från andra halvan av 1800-talet och framåt – många av dem av välkända släkter som Ulfsparre, Hamilton, Törngren, von Schwerin, von Essen, Lagerberg och Ekman. Säteriet byggnadsminnesförklarades 1969 och har särskilda skyddsföreskrifter. Sedan 1970 ägs Råda säteri av Härryda kommun.

Råda säteri – utveckling

Sedan 2018 har Härryda kommun tagit tillbaka förvaltning och drift av hela fastigheten, efter att under längre period ha arrenderat ut bland annat huvudbyggnaden. Restaureringen av huvudbyggnaden är en del i det pågående utvecklingsarbetet av Råda säteri som lokalt utflyktsmål och rekreationsområde. Områdets styrkor – dess historia, läge, trädgård och möjligheter till naturupplevelser – ska värnas och förstärkas. Aktiviteter och arrangemang kring mat, kultur och hälsa ska bli fler. Visionen är ett levande Råda säteri, året om.

Kontakt

Martina Johansson, besöksnäringsutvecklare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt