Till innehållet

Västtrafik gör förändringar
i den lokala busstrafiken

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte akuellt längre.
Nyhet publicerad: 18 maj 2022

Från mitten av juni kommer Västtrafik att förändra linjedragningar och turtäthet i kollektivtrafiken i Härryda kommun. Förändringen påverkar flera busslinjer och det blir nya elbusslinjer lokalt i Mölnlycke. Västtrafik informerar mer i början av juni.

Två blå bussar står uppställda på terminalen i Mölnlycke.

Busslinjer i Härryda kommun får nya tidtabeller från 13 juni. En del får nya stopp också. Buss 604 (på bilden) blir elbusslinje 1.

Inför Västtrafiks skifte av tidtabeller 13 juni blir det en hel del förändringar i linjedragningar och turernas frekvens. De lokala busslinjer som påverkas i Härryda kommun är busslinjerna 601, 604, 610, 611, 612 och 620.

På vissa av linjerna går första turen senare på morgonen och sista slutar tidigare på kvällen.

Nytt är också att tre linjer trafikeras med elbussar lokalt i Mölnlycke och med Mölnlycketerminalen som bas. De byter namn till Linje 1-3.

Mer information från Västtrafik i juni

Kommunen anser att det är viktigt att informera om ändringar i kollektivtrafiken så tidigt som möjligt så att boende och resenärer får chans att förbereda sig på förändringar i linjenät och tidtabeller.

Västtrafik meddelar att de kommer att gå ut med detaljerad information i början av juni, alltså strax innan omläggningen av nya tidtabeller sker måndag 13 juni.

Håll dig uppdaterad via Västtrafiks webbplats: www.vasttrafik.se Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt