Till innehållet

Försenad upptagning av grus men arbete pågår

Nyhet publicerad: 17 maj 2023

Arbetet med att ta upp grus från gator och torg är förskjutet i år. Just nu sopas smågator i Mölnlycke. Bostadsgatorna i Landvetter står på tur. Vägföreningar får vänta längst på att få gruset borttaget i år.

Två stora gula borstar som sitter på en grusmaskin, sopar upp grus och fimpar från gatan.

Foto: Frank Gärtner, Mostphotos

Det är en ovanligt lång säsong med vinterväglag som gjort att grusupptagningen är försenad i år. Hittills har större kommunala vägar, centra och gång- och cykelbanor i alla orterna fått gruset borttaget.

Smågator kvar

Just nu är sopningsbilarna på de mindre bostadsgatorna i Mölnlycke och sopar upp gruset. Sedan fortsätter de till bostadsgator i Landvetter.

Allra sist i år sopas gator för vägföreningar i Mölnlycke och Pixbo, som har skötselavtal med kommunen. Normalt behandlas gator i vägföreningar tillsammans med bostadsgator men just i år har kommunen fått prioritera dem till sist.

Roterande ordning

Grusupptagningen sker efter roterande schema så att den ort som låg sist i ordningen ena året får gruset upptaget bland de första till nästa år. Kvarters- och bostadsgator ligger alltid sist i prioritetsordningen.

Samtidigt finns det alltid en viss osäkerhet beroende på väderläget. Nattfrost med risk för halka försenade exempelvis grusupptagning i de östra orterna och därmed efterföljande turordning.

Ansvar för rena gångbanor

Ansvaret för att sköta gångbanor är fördelat på fastighetsägare och kommunen:
Skötsel av gångbanor

Kontakt

Trafikverksamheten

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt