Till innehållet

Fortsatt arbete kring Attendo Säteriet

Nyhet publicerad: 31 okt 2022

Den 29 september fick förvaltningen i uppdrag att avsluta avtalet gällande äldreboendet Attendo Säteriet. Sedan dess pågår förhandlingar med Attendo för att få till ett så bra avslut som möjligt - inte minst för de brukare som trivs och vill bo kvar på boendet.

Attendo Säteriet

Attendo Säteriet i Mölnlycke

Det har gått en dryg månad sedan förvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen att avsluta avtalet gällande äldreboendet Attendo Säteriet i Mölnlycke. Bakgrunden är de brister som konstaterats på boendet.

Förhandlingar mellan Härryda kommun och Attendo pågår och det är i nuläget oklart hur lång tid det kommer att ta för att komma till ett avslut. Parterna är dock överens om att det är önskvärt med en skyndsam process.

Attendo vill driva boendet vidare med stöd av lagen om valfrihetssystem (LOV)

Attendo har lämnat in en ansökan om att driva boendet vidare med stöd av lagen om valfrihetssystem (LOV). Deras ansökan kommer att prövas utifrån de krav och regler som gäller inom Härryda kommun och för att bli godkänd ska kraven vara uppfyllda. Innan kommunen kan ingå i ett sådant avtal ska nuvarande vara avslutat.

Placeringsstoppet på Attendo Säteriet kvarstår

Den pågående förhandlingen innebär i nuläget ingen förändring av verksamheten på Attendo Säteriet. Attendo har fortsatt ansvar för att driva boendet, ge brukarna en god och säker omsorg samt att informera brukare, anhöriga och medarbetare. Härryda kommuns ansvar som huvudman är att fortsätta följa upp att nuvarande avtal följs tills dess att det är avslutat. Placeringsstoppet för inflyttning av nya brukare kvarstår.

Den 31 oktober bodde 25 brukare på boendet som totalt rymmer 60 lägenheter.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt