Till innehållet

Årligt utskick av inkomstförfrågan

Nyhet publicerad: 30 jan 2024

Varje år gör kommunen ett utskick av inkomstförfrågan för att ha rätt uppgifter om omsorgstagares inkomst och bostadskostnad. Årets utskick har nu skickats ut och sänds till alla som har hemtjänstinsatser/larm, bor på särskilda boenden/trygghetsboenden/korttids/växelvård med mera.

En pensionär och en undersköterska sitter vid ett piano och spelar.

Anledning till utskicket är att kostnaden för omsorgen kan bli olika beroende på vilken inkomst och vilka kostnader man har i övrigt. Kommunen behöver ha svar på inkomstförfrågan senast 19 februari.
Mer information samt frågor och svar

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt