Till innehållet

Äldreboendet Attendo Säteriet drivs vidare

Nyhet publicerad: 12 dec 2022

Härryda kommun tecknar nytt avtal med Attendo som innebär att de kan fortsätta driva äldreboendet Attendo Säteriet, men inom ramen för kommunens valfrihetssystem. Boendet bedöms ha de förutsättningar som krävs för att uppfylla kraven.

Fasaden på äldreboendet Attendo Säteriet

Efter en tids förhandlingar mellan Härryda kommun och Attendo står det klart att nuvarande avtal gällande Attendo Säteriet i Mölnlycke har avslutats i samförstånd. Boendet kommer istället att drivas vidare inom ramen för ett nytt avtal.

- Vi har idag godkänt Attendos ansökan om att driva Attendo Säteriet vidare i kommunens valfrihetssystem. Det känns bra på flera sätt, framför allt tänker jag på brukarna på boendet som nu vet att de kan bo kvar, säger Malin Johansson, sektorschef för socialtjänsten i Härryda kommun.

Noggrann genomgång av Attendo Säteriets verksamhet

Att boendet kommer att drivas inom kommunens valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet (LOV) innebär att brukare kan välja bland de utförare som kommunen godkänt och tecknat så kallat LOV-avtal med. Beslutet att godkänna Attendo som utförare har föregåtts av en noggrann genomgång av Attendo Säteriets verksamhet. Härryda kommun konstaterar att Attendo, trots tidigare brister, nu har förutsättningar att leva upp till kraven i avtalet. Att boendet efterlever kraven kontrolleras regelbundet genom kommunens avtalsuppföljning.

Kunna lita på att vinnande anbud håller vad de lovar

- Att vi efter noggrann bedömning kan godkänna Attendo som LOV-utförare är bra ur flera aspekter, inte minst för de brukare som önskar bo kvar. Det har också varit viktigt för kommunen att agera kraftfullt på de brister som varit utifrån det tidigare avtalet som nu avslutas. Alla anbudsgivare i en upphandling hos Härryda kommun ska kunna lita på att vinnande anbud hålls ansvariga för vad de lovat, säger Peter Lönn, kommundirektör.

Det nya avtalet startar den 19 december. Placeringsstoppet hävs i och med dagens beslut och nya brukare kan åter flytta in på Attendo Säteriet.

Bakgrund

Förvaltningen fick den 29 september i uppdrag av kommunstyrelsen att avsluta avtalet med Attendo gällande äldreboendet Attendo Säteriet. Bakgrunden var de brister i verksamheten som framkommit under våren samt att Attendos åtgärdsplan inte bedömdes som tillräcklig för att åtgärda bristerna. Under sommaren och hösten har ett omfattande förbättringsarbete genomförts på boendet och i samband med förhandlingarna kring avslutet av avtalet lämnade Attendo in en ansökan om att driva boendet vidare med stöd av lagen om valfrihetssystem.

Tidigare publicerad information om kommunens avtalsuppföljning av Attendo Säteriet

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt