Till innehållet

Välkommen på fullmäktiges novembermöte

Nyhet publicerad: 11 nov 2022

Torsdag 17 november klockan 18 är det dags för fullmäktiges novembermöte. Välkommen att följa mötet på plats i Råda Rum i Mölnlycke eller digitalt. Sändningen finns även tillgänglig i efterhand.

Ordförandeklubba

Ärenden som behandlas, i urval:

  • Val av ledamöter, presidium och ersättare för nämnder, styrelser och bolag för mandatperioden 2022-2026
  • Kommungemensamt reglemente samt reglemente för samtliga nämnder
  • Taxa för avfall och slam 2023
  • Fastställande av budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar för Härryda kommun

Fullständig ärendelista och samtliga handlingar finns även tillgängliga i kommunhuset vid Råda torg i Mölnlycke. Protokollet publiceras cirka en vecka efter mötet.

Kontakt

Alice Holmér Lazar, sekreterare i kommunfullmäktige

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt