Till innehållet

Lägg din röst i valet till Europaparlamentet

Nyhet publicerad: 21 maj 2024

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet men redan från 22 maj är det möjligt att förtidsrösta var som helst i landet. Alla EU-länder röstar var femte år fram ledamöterna i Europaparlamentet. Antalet platser står i proportion till folkmängden och Sverige har 21 platser.

– Eftersom Sverige är medlem EU så påverkas vi av de beslut som fattas i Europaparlamentet. Därför är det viktigt att använda sin röst, säger Annika Andersson som är valsamordnare i kommunen.

Väljer du att rösta på valdagen den 9 juni så gör du det i den vallokal som finns tryckt på ditt röstkort. Väljer du att förtidsrösta så kan du göra det i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela Sverige under perioden 22 maj till 9 juni. Kom ihåg att ta med röstkort och legitimation när du ska rösta.

Öppettider för förtidsröstningslokaler och allt annat du behöver veta om EU-valet Länk till annan webbplats.

Valet – ett samarbetsprojekt

Valnämnden, som består av politiker, är den lokala valmyndigheten och ansvarar för genomförandet av allmänna val och folkomröstningar inom kommunen. På kommunkansliet finns två valsamordnare som agerar som valnämndens förlängda arm och de planerar och samordnar valarbetet i kommunen.

Många andra verksamheter i kommunen är på olika sätt inblandade i valet. Till exempel ser fastighetsfunktionen ser till att vallokalerna fungerar, personalfunktionen ger stöd vid rekrytering och utbetalning av ersättning till röstmottagarna, säkerhetsfunktionen ser till att valet genomförs på ett säkert sätt och arbetar också med att motverka informationspåverkan och kommunikationsenheten stöttar med information inför valet.

– Allmänna val är ett fundament i vår demokrati och att säkerställa att alla ska kunna rösta är en viktig uppgift för kommunen, säger Daniel Spindel som är valsamordnare i Härryda kommun.

Daniel Spindel och Annika Andersson är valsamordnare i Härryda kommun

Utöver vad kommunen ansvarar för kan nämnas att Valmyndigheten är den statliga myndighet som ansvarar för planering och samordning kring genomförande av val på riksnivå, och länsstyrelsen som är regional valmyndighet beslutar om valdistrikt samt genomför den slutliga rösträkningen.

180 röstmottagare arbetar på valdagen

Röstmottagarna rekryteras och utbildas särskilt för det här uppdraget. De får en engångsersättning för valdagen och timlön för arbetet under förtidsröstningen. Utöver de 180 röstmottagarna som arbetar på valdagen så arbetar ca 40 röstmottagare med förtidsröstningen.

Nytt valdistrikt i kommunen

Varje valdistrikt i kommunen har en egen vallokal. Vallokalen ska vara bemannad med röstmottagare, ordförande och vice ordförande.

Från och med i år har Härryda kommun 21 valdistrikt istället för 20 som tidigare. Det tidigare valdistriktet Högadal-Övre Skogen m.fl. har delats upp i två valdistrikt - Högadal-Övre Skogen m.fl och det nya valdistriket - Mölnlycke fabriker m.fl.

Kontakt

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt