Till innehållet

Kommunstyrelsen
5 april: Härrydaidéer, sommarlovskort på bussen och konstgräs

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte akuellt längre.
Nyhet publicerad: 04 apr 2023

I morgon onsdag sammanträder kommunstyrelsen (KS). Några av ärendena på dagordningen är upphandling av ett företag som ska lägga nytt konstgräs på Djupedals största idrottsplan, utfallet av nya Härrydaidén och sommarlovskort till unga i kollektivtrafiken.

wooden gavel and books on wooden table

På kommunstyrelsens sammanträde finns bland annat dessa ärenden:

 • Redovisning av Härrydaidén
  Efter drygt ett halvår med Härrydaidén har 31 förslag kommit in från kommuninvånarna och förslagen redovisas nu för kommunstyrelsen. Syftet med Härrydaidén är att ge invånarna bättre möjligheter att bidra till kommunens utveckling och att göra kommunens process snabbare och mindre byråkratisk än dess föregångare Medborgarförslag. Cirka hälften av Härrydaidéerna har behandlats av förvaltningen. Många av förslagen handlar om bättre gemensamma funktioner, exempelvis belysning och tillgänglighet på olika geografiska platser.
  Detta är Härrydaidén
 • Upphandling av entreprenör för omläggning och upprustning av konstgräsplan på Djupedals A-plan
  I slutet av förra året beslutade kommunstyrelsen att A-planen i Djupedal i Mölnlycke skulle få nytt konstgräs och upprustade kringytor. Nu är förvaltningen klar med en upphandling av en entreprenör som föreslås få arbetet med att byta ut konstgräset och rusta om omgivande ytor. Entreprenören måste följa Härryda kommuns miljökrav på konstgräset, granulatet och att den gamla konstgräsmattan återvinns.
 • Månadsuppföljning av kommunstyrelsens ekonomiska prognos för 2023
  Härryda kommun beräknar ett överskott på 62 miljoner kronor för 2023.
  Av dessa pengar lyfter kommunstyrelsen och nämnderna fram merparten, 51 miljoner kronor, som en reserv som inte kan användas utan att politikerna först fattat beslut om att pengarna får användas.
  Intäkter från exploateringsverksamhet och ersättning för gatukostnader ingår inte i prognosen. Inget av de finansiella målen, till exempel att kommunens soliditet ska öka med 1 procentenhet per år, uppfylls för i år (2023). Sett tillbaka på den senaste fyraårsperioden uppfylls målen tack vara goda resultat tidigare år.

 • Svar på medborgarförslag om gratis busskort till skolungdomar sommartid
  Medborgarförslaget handlar om att ge barn och ungdomar från årskurs 7 till gymnasiets år 3 – sammanlagt 3 800 personer - gratis eller subventionerade fritidskort så att de kan åka kollektivt efter klockan 19 på kvällarna under framför allt sommarlovet. Västtrafiks fritidskort för jul- och sommarloven kostar cirka 700 kronor styck, totalt skulle det kosta minst 2,6 miljoner kronor per år. Förvaltningen bedömer att förslaget visserligen främjar likvärdighet och grundar för hållbart resande redan i unga år. Men utifrån kommunens budgetprioriteringar kommande år så föreslås medborgarförslaget få avslag.

Ärendelista och handlingar inför nämndernas sammanträden

Alla ärenden och handlingar hittar du på kommunens webbplats. Kommunstyrelsens och socialnämndens sammanträden är inte offentliga. Däremot kan du ta del av protokollen, som publiceras på kommunens webbplats cirka en vecka efter respektive sammanträde.

Läs mer

Kontakt

Oskar Anlend, tillförordnad kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt