Till innehållet

Kommunstyrelsen
4 maj: nya bostadsplaner i Härryda och Mölnlycke, ny samverkan för tillsyn av tobak och alkohol

Nyhet publicerad: 02 maj 2023

På torsdag sammanträder kommunstyrelsen (KS). Några av ärendena som behandlas är planbesked för nya bostäder i Snåkered i Härryda och i Wendelstrand i Mölnlycke och kommunsamverkan för tillsyn av alkohol- och tobak. Nämnder utser också vinnare av kommunens priser denna och nästa vecka.

wooden gavel and books on wooden table

På kommunstyrelsens sammanträde finns bland annat dessa ärenden:

 • Ansökan om planbesked för Bråta 2:155 (tidigare Bråta 2:139) och Bråta 2:135
  Kommunstyrelsen föreslås lämna ett positivt planbesked för utbyggnad av två fastigheter intill det planerade bostadsområdet Wendelstrand i nordöstra Mölnlycke.
  Dels gäller det ett mindre område sydväst om Wendelstrand (Bråta 2:135) som föreslås pröva möjligheten att planlägga en förskola med upp till sex avdelningar eller centrumverksamhet.
  I ett större område öster om Wendelstrand (Bråta 2:155) önskar exploatören planlägga för ytterligare 300 bostäder och en förlängning av kvartersgatan genom Wendelstrand. För att kunna genomföra en detaljplan för Bråta 2:155 krävs flera utredningar och att den nu gällande detaljplanen för Wendelstrand ändras. Förvaltningens bedömning är att en planläggning kan inledas år 2028.

 • Planbesked för Snåkered 3:50 med flera
  Exploatörer i Snåkered i orten Härryda vill bygga ut fem fastigheter runt Chalmers golfbana. De vill bygga villor, radhus, flerbostadshus och ett större klubbhus och att en gemensam detaljplan upprättas på naturmark.
  Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar ett positivt planbesked för två av fastigheterna – Snåkered 2:4 och Snåkered 3:50 som idag är en parkeringsplats.
  De andra tre fastigheterna behöver utredas vidare vad gäller indragning av kommunalt vatten- och avloppsnät, anpassning av trafikvägnät och närheten till golfbanan samt naturskydd och påverkan på Mölndalsån med mera.

 • Samverkansavtal avseende alkohol- och tobakstillsyn mellan Härryda kommun och flera andra kommuner
  Kommunstyrelsen ska ta ställning till en ny samverkansorganisation för tillståndsprövning och tillsyn av alkohol- och tobaksförsäljning. Avtalet med Göteborgs Stad har sagts upp och förslaget är att Härryda och sex andra kommuner startar en egen samverkansorganisation för tillsyn av alkohol- och tobak. Den föreslagna organisationen planeras att starta vid halvårsskiftet när nuvarande avtal löper ut. Den ska ha sitt säte i Partille kommun.

 • Mottagare utses till Härryda kommuns priser och stipendier
  Med start denna vecka väljs vilka nominerade invånare som mottar något av kommunens priser. Totalt sju priser delas ut.
  Imorgon onsdag bestämmer socialnämnden vem eller vilka som får bemötande- och tillgänglighetspriset. På torsdag bestäms vem eller vilka som ska motta hållbarhetspriset.
  I nästa vecka koras även vinnare till HBTQi, årets föreningsprofil och kulturpris av nämnden för utbildning, kultur och fritid. Alla priser delas ut vid en prisceremoni på nationaldagen.

Ärendelista och handlingar inför nämndernas sammanträden

Alla ärenden och handlingar hittar du på kommunens webbplats. Kommunstyrelsens och socialnämndens sammanträden är inte offentliga. Däremot kan du ta del av protokollen, som publiceras på kommunens webbplats cirka en vecka efter respektive sammanträde.

Läs mer

Kontakt

Oskar Anlend, tillförordnad kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt