Till innehållet

Kommunstyrelsen
12 januari: utdelning från Förbo och modell för samverkan med idéburna verksamheter

Nyhet publicerad: 10 jan 2023

Denna vecka sammanträder kommunstyrelsen (KS) . Några av de ärenden som ska beslutas om i KS är vinstutdelning från Förbo, en riktlinje för samverkan mellan kommunen och ideella organisationer och val av ledamöter till olika råd.

wooden gavel and books on wooden table

På kommunstyrelsens första sammanträde för året behandlar bland annat dessa ärenden:

 • Värdeöverföring från bostadsföretaget Förbo AB
  Förslaget handlar om att 15 av de 93 miljoner kronor som det kommunala bostadsbolaget Förbo AB beräknas göra i vinst för 2022 ska fördelas mellan de fyra ägarkommunerna. Förslaget är också att Härryda kommuns använder sin andel av utdelningen, 6,3 miljoner kronor, till bostadssociala ändamål och för att nå kommunens mål för byggande och boende. Utdelningen följer reglerna i aktiebolagslagen och lagen för allmännyttiga bostadsaktiebolag.
 • Riktlinje för idéburet offentligt partnerskap
  Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner en modell för samverkan med ideella organisationer och offentliga aktörer. Riktlinjen innehåller bland annat anvisningar, vägledning och checklista för när och hur samverkan kan komma i fråga. Idéburet offentligt partnerskap gäller för samhällsutmaningar där kommunen och idéburna aktörer behöver samarbeta för att nå långsiktiga lösningar. Förslaget är framtaget i samråd med rådet för idéburna organisationer.

 • Val till råden
  Under mandatperiodens första sammanträde gör kommunstyrelsen val till flera av de råd och organ som ledamöter sitter i, bland andra rådet för tillgänglighet och delaktighet, pensionärsrådet, rådet för idéburna organisationer och Förbos ägarråd.
  Kommunstyrelsens nya sammansättning sammanträder med den borgerliga alliansen bestående av sex ledamöter från M, C, L, KD, Sportpartiet och Kommunpartiet. Fem av ledamöterna representerar den röd-gröna gruppen med S, V och MP. SD har två ledamöter.

 • Medborgarförslag
  Två medborgarförslag ska upp för beslut. Dels ett önskemål om ett utegym med hinderbana vid Sjöholmens badplats vid Landvettersjön, dels ett förslag om att kommunen ska skapa blommande vägkanter och ängar för att hjälpa bin och andra pollinatörer som i sin tur bidrar till den biologiska mångfalden. Kommunen anser att den redan ha liknande åtgärder och arbetar med andra alternativ. De båda medborgareförslagen föreslås därför få nej.

Ärendelista och handlingar inför nämndernas sammanträden

Alla ärenden och handlingar hittar du här på kommunens webbplats. Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga. Däremot kan du ta del av protokollen som publiceras på kommunens webbplats cirka en vecka efter respektive sammanträde.

Läs mer

Kontakt

Oskar Anlend, tillförordnad kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt