Till innehållet

Kommentarer kring nytt HVB-hem i Hindås

Nyhet publicerad: 30 jan 2024

Det kommer en del frågor och synpunkter till kommunen med anledning av det HVB-hem som planeras att öppnas i Hindås. Det har också framförts oro för hur verksamheten skulle kunna påverka de närboende och det har även framförts önskemål om mer information. Härryda kommun har haft dialog med företaget som ska driva boendet men har ingen möjlighet att påverka hur fastigheten används.

Bild på en skylt med texten välkommen till Hindås

- Vi har träffat de ansvariga för företaget som ska starta boendet och berättat om historiken och bett dem att driva den här verksamheten på en annan plats men de har tyvärr ändå valt att gå vidare med boendet i Hindås. Det är förstås jätteviktigt med den här typen av verksamhet med hjälp och stöd till unga människor. Men vi anser att platsen är olämplig mot bakgrund av ett löfte från oss i politiken att fastigheten skulle användas för privat boende och inget annat, säger Per Vorberg (M) kommunstyrelsens ordförande.

Patrik Linde (S) som är 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, instämmer:

- Det är olyckligt att man trots kommunens tydliga viljeriktning väljer att öppna verksamheten här. Som kommun och politiker gillar man att dialog förs och att man hittar bästa möjliga lösning. Det har tyvärr inte fungerat i detta specifika fall, säger han.

Byggdes under flyktingkrisen

Härryda kommun lät bygga huset på Pulkavägen i Hindås 2015, som boende för ensamkommande barn under flyktingkrisen. När behovet inte längre fanns, beslutade kommunstyrelsen 2020 att huset skulle säljas. Ett företag som ville bygga om fastigheten till sex lägenheter och hyra ut till personer med särskilda behov, fick nej av kommunstyrelsen. I stället lät kommunen bygga om fastigheten för att den skulle fungera som två privatbostäder, och sålde den för detta ändamål.

Under 2023 valde ägarna att säja fastigheten vidare till ett företag vars ägare gett omsorgsbolaget Famnia Omsorg AB möjlighet att driva ett HVB-hem i fastigheten. Boendet ska ha åtta platser för pojkar och unga män mellan 15 och 19 år och har nu fått godkännande av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Inget behov inom kommunen idag

De som ska bo på HVB-hemmet kommer att komma från olika kommuner. I den mån Härryda kommun skulle få behov av en sådan plats för en kommuninvånare köps plats utifrån de ramavtal kommunen har. I dagsläget finns inget sådant avtal eller planer för det med Famnia Omsorg AB.

- Vi har försökt i dialog att framhålla vikten av vårt löfte om privatbostad till Hindåsborna men det är tyvärr inget vi kan styra över. När fastigheten såldes vidare kan kommunen inte längre påverka hur den används. Fastighetsägarna har också avböjt möte med oss och vi har inte fått möjligheten att köpa den heller vad jag har förstått, säger Per Vorberg (M) kommunstyrelsens ordförande.

- Kommunen har full förståelse för de Hindåsbor som är besvikna men vi hoppas att detta kommer bli bra samt att man fortsätter kontakta kommunen om något problem uppkommer. Det är också på gång skärpning av förutsättningar för att få bedriva HVB-hem från regeringen, som syftar till att öka kvaliteten på HVB-verksamheter generellt, säger Per Vorberg.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt