Till innehållet

Ingen ny skola i Djupedalsäng

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte akuellt längre.
Nyhet publicerad: 05 sep 2022

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 1 september att arbetet med att etablera en ny skola i Djupedalsäng ska avbrytas. Även markanvisningsavtalet där Skanska fått löfte om att köpa och bygga en skola på marken, sägs upp.

Grusplan vid Furuhällskolan.

Förslaget om att avbryta arbetet med att etablera en ny skola i Djupedalsäng i södra Mölnlycke och häva markanvisningsavtalet med byggföretaget Skanska kom från majoritetens politiker sedan bland annat Länsstyrelsen och Trafikverket påtalat problem med den avsedda platsen.

Myndigheter avråder

De båda myndigheterna nämner riksintresset knutet till en järnvägstunnel som staten planerar genom Mölnlycke. Det kan under lång tid skapa osäkerhet om vad som är möjligt för kommunen att göra på platsen.

Mölnlyckebor har också haft många synpunkter och protesterat mot planen för att omvandla en grusplan intill Furuhällsskolan till ny skola med skolgård åt Internationella Engelska Skolan (IES).

Senare fråga vad som händer med planen

Att planerna på en grundskola i Djupedalsäng nu stoppas är inte detsamma som att planuppdraget upphör, enligt Peter Lönn, kommundirektör och även tillförordnad samhällsbyggnadschef i Härryda kommun.

– Det är upp till politiken att bestämma vad som ska hända med själva detaljplanen. Som jag ser det kan jag tänka mig tre alternativa uppdrag som politikerna kan ge oss: att ändra inriktning på arbetet och planera för något annat än en skola. Eller att pausa arbetet i väntan på svar om järnvägsdragningen. Eller som en sista utväg, att helt avsluta planarbetet. Men det är som sagt upp till politiken att bestämma, säger Peter Lönn.

Förvaltningen fick samtidigt uppdraget att sanera förorenad mark kring grusplanen i Djupedalsäng och ta bort invasiva växter där. Åtgärderna betalas ur kommunstyrelsens egen budget.

Detaljplan för skola i Djupedalsäng

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt