Till innehållet

Delegation från Kenya besökte Härryda

Nyhet publicerad: 02 maj 2023

Under förra veckan besökte en delegation från den kenyanska kommunen Homa Bay Härryda kommun. Syftet var att ta del av och inspireras av hur kommunen arbetar med att stödja ungdomar i att välja gynnsamma studier och yrkeskarriärer.

Bild på delegationen från Kenya tillsammans med politiker, tjänstemän och elever i Härryda kommun.

Den kenyanska delegationen tillsammans med politiker, tjänstepersoner och elever under en paus från det välfyllda besöksprogrammet.

Kunskapsutbyte

Sedan 2020 har Härryda kommun och Homa Bay, en kommun strax utanför Nairobi, ett kunskapsutbyte genom projektet Young people’s influence and choice of working life.

Tillsammans med Homa Bay utvecklar Härryda kommun aktiviteter och planer för att öka ungas medvetenhet kring karriär och livsval. Det handlar om personlig utveckling, demokratiska förmågor, kunskap om arbetsmarknaden och entreprenörskap.

En viktig del i projektet är att öka ungas intresse för att vara delaktiga i och ta ansvar för utvecklingen i det lokala samhället och arbetslivet. Arbetet utgår från målen i Agenda 2030 om demokrati, hållbar utveckling, vikten av jämställdhet och barns rätt i samhället.

Besöket i Härryda

Under fem dagar tog delegationen som bestod av kenyanska politiker, ministrar, direktörer, rektorer och lärare del av hur olika verksamheter i kommunen arbetar och fungerar. På det välfyllda programmet stod bland annat besök på Barrskogens förskola, Ekdalaskolan, Hulebäcksgymnasiet och kommunfullmäktiges sammanträde. Även ett besök på Björkelids äldreboende och Finnsjöns vattenverk genomfördes.

– Det har varit en väldigt intressant resa till Sverige. Framför allt att få ta del av hur utbildningsstrukturen ser ut här. Det finns vissa likheter men även skillnader. Utbildningen här är mer elevcentrerad och klasserna är betydligt mindre jämfört med i Kenya, säger Martin Opere, utbildningsminister i Homa Bay.

– Det finns även likheter kring kvaliteten i undervisningen. Skillnaden är hur informationen ges till eleverna i Sverige. Här får eleverna lära sig saker genom praktiska inslag redan från tidig ålder. I Kenya är undervisningen mer teoretiskt och de praktiska delarna kommer in betydligt senare i undervisningen. Det var också intressant att se att era elever har praktik från tidig ålder. I Kenya har vi praktik först när eleverna går på universitetet, säger Sarah Malit, CECM genus, inkludering, talangutveckling.

Martin och Sarah vidareutvecklar vad som skiljer mer mellan utbildningssituationerna i länderna.

– Klassrummen är uppbyggda på ett helt annat sätt här än hemma. Jag tror att vi behöver arbeta mer med hur klassrummen är uppbyggda hemma och inspireras av hur det ser ut här. Ni har mycket mer teknisk utrustning i klassrummen och i undervisningen. Jag tror att det är något som vi kan och bör förändra, säger Martin Opere.

– En annan erfarenhet är att lärarna här är mer koordinerade och att de samarbetar på ett helt annat sätt än i Kenya. Här ger lärarna verkligen allt och samarbetar över ämnesgränserna för elevernas bästa, säger Sarah Malit.

Ögonöppnande resa

Både Martin och Sarah tycker att det har varit väldigt intressant, lärorikt och inspirerande att få besöka Härryda kommun. Resan har motsvarat deras högt ställda förväntningar.

– Resan har motsvarat våra förväntningar, men vi har fortsatt mycket jobb kvar att göra. Vi behöver arbeta tillsammans inom många områden, bland annat kring klimatfrågor. Vi behöver lära av varandra och samarbeta mer, projektet är ett bra verktyg för detta, säger Martin Opere.

– Vi har fått lära oss många nya saker, bland annat om hur ert samhälle är uppbyggt och fungerar, det har varit lärorikt och något av en ögonöppnare för mig, avslutar Sarah Malit.

Nästa steg i projektet blir utvärdera och lära av besöket samt att bygga upp relationerna mellan kommunerna ännu mer berättar Sarah och Martin. Vid nästa träff ska deltagarna dela med sig av framgångsfaktorer och utmaningar som de har.

Finansiering

Projektet "Young people’s influence and choice of working life" löper på fram till 2024. Det finansieras genom ICLD, Internationellt Center för Lokal Demokrati.
ICLD Länk till annan webbplats.
Mer om projektet

Kontakt

Sanna Ingelstam-Duregård, projektledare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt