Till innehållet

Delegation från Härryda besökte Kenya

Nyhet publicerad: 21 nov 2023

I mitten av oktober besökte en delegation från Härryda kommun den kenyanska kommunen Homa Bay. Besöket som varade i några dagar var en del i utbytesprojektet Young people’s influence and choice of working life som Härryda kommun har varit med i sen 2020.

Bild på delegationen från Härryda kommun tillsammans med Kenyanska deltagare i projektet.

Delegationen från Härryda kommun tillsammans med kenyanska deltagare i projektet.

Besök i skolor

Under resan besökte delegationen från Härryda kommun primary schools (årskurs 1-6) och secondary schools (årkurs 7-9 samt gymnasiet). Där fick de möjlighet att delta i undervisningen och samtala med elever om deras yrkesdrömmar och ambitioner i skolarbetet.

– Det är påtagligt att de flesta strävar efter att arbeta inom akademiska yrken, de vill bli advokater, ingenjörer, lärare och läkare. Ungdomarna motiverar sina yrkesdrömmar med att man vill göra något som är till nytta för andra människor och sitt land, säger Sanna Ingelstam Duregård, biträdande rektor på Ekdalaskolan och projektledare.

Motiverade elever

Något som imponerade mycket på deltagarna från Härryda var det driv som de kenyanska eleverna hade. Det var tydligt att skolorna arbetade mycket med motivation och arbetsmoral i olika former. Bland annat hade de morgonsamlingar med inspirerande tal och affischer på skolområdena som uppmanade eleverna till ansträngning och att de skulle göra sitt bästa.

– Här tror jag vi har en del att lära, i hur man kan arbeta motiverande bland annat genom att sätta upp målbilder för sina studier i form av uttalade yrkesdrömmar, det här vill jag bli, säger Sanna Ingelstam Duregård.

Sanna fortsätter:

– Även engagemanget för sitt samhälle och sitt land. Flera elever vi träffade uttryckte att de vill bli politiker för att kunna vara med och leda och påverka samhällsutvecklingen.

I Kenya talar de mycket om ledarskap och i skolan får eleverna många tillfällen att öva på ledarskap, dels i debatter där de tränar sig i att tala inför andra och argumentera för sin sak, dels i olika förtroendeposter inom elevråd och skolklubbar.

Detta är något som deltagarna på resan tar med sig hem, att se hur man kan stärka intresset bland ungdomar för att vara med och påverka, liksom att utveckla de retoriska förmågorna och att mötas i demokratiska samtal om viktiga samhällsfrågor. Under besöket i Homa Bay fick delegationen även ta del av en debatt där elever från olika skolor diskuterade fördelen med att vara anställd respektive egenföretagare.

Brist på hantverkare

Ett gemensamt område mellan Kenya och Sverige är bristen på utbildade inom hantverksyrken. Under resan fick deltagarna besöka två industriområden. Ett som bestod av flera små företag (ofta med bara en-tre personer i) som i liten skala producerade möbler samt ett annat industriområde där de fick möta entreprenörer som med viss hjälp av regionen fått igång en mer storskalig produktion av bland annat brödlimpor, fiskprodukter och flaskvatten.

Deltagarna besökte även en yrkesskola för bilmekaniker, elektriker, murare och skräddare. Trots att behovet av dessa yrkesgrupper är stort så brottas utbildningarna med stora utmaningar, bland annat med stor brist på material, maskiner och verktyg. Murarna hade till exempel bara en tumstock som trettiotalet elever skulle dela på.

Inspirerande resa

Deltagarna tyckte att besöket i Kenya var inspirerande och lärorikt på många sätt. Delegationen som var med på resan bestod av skolchef, rektorer, studie- och yrkesvägledare, projektledare samt 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi tar med oss många intryck och lärdomar från besöket som ska omsättas i planer för våra ungdomar i Härryda kommun. Det handlar om motivation och att tala mer konkret om yrkesvägar. Det handlar också om att visa på och uppmuntra till yrkesval inom hantverkssektorn. Det hoppas vi kunna göra genom att i än högre grad ge eleverna erfarenheter av olika arbetsplatser och branscher genom studiebesök, lektionsbesök av yrkesaktiva och ett närmare samarbete med näringslivet i vår kommun, avslutar Sanna Ingelstam Duregård.

Om projektet Young people’s influence and choice of working life

I projektet utvecklar Härryda kommun och Homa Bay tillsammans aktiviteter och planer för att öka ungas medvetenhet kring karriär och livsval. Det handlar om personlig utveckling, demokratiska förmågor, kunskap om arbetsmarknaden och entreprenörskap. En viktig del i projektet är att öka ungas intresse kring att vara delaktiga i och ta ansvar för utvecklingen av det lokala samhället och arbetslivet. Projektet utgår från målen i Agenda 2030 om demokrati, vikten av jämställdhet, hållbar utveckling samt barns rätt i samhället.

Finansiering

Projektet finansieras genom ICLD, Internationellt Center för Lokal Demokrati.

Mer om projektet

ICLD Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt