Till innehållet

Årets pristagare är utsedda

Nyhet publicerad: 11 maj 2023

Nu är det klart vilka som tilldelas årets priser inom allt från hållbarhet och kultur till vem som blir årets föreningsprofil. Stort grattis alla!

Festlig pratbubbla med texten grattis årets pristagare

Allmänheten har under våren kunnat skicka in nomineringar till kommunens olika priser. Förutom ära och diplom får pristagarna 10 000 kronor var. Utdelningen av priser sker under nationaldagsfirandet vid Mölnlycke kulturhus 6 juni.

Bemötande- och tillgänglighetspris

Mottagare:

Elisabeth Fransson tillsammans med pedagoghunden Saga på Rävlandaskolan.

Motivering:

“Vi ser det som en ytterst viktig uppgift i samhället, att alla barn i skolan får de bästa möjligheterna att fullgöra och fullfölja sin skolgång. Där bidrar Elisabeth tillsammans med sin hund Saga genom sin närvaro och engagemang på ett föredömligt sätt till detta, att få barns självförtroende att växa hos dem som inte på lång tid deltagit i undervisningen. De kommer nu tillbaka och trivs och planerar framåt.”

Beslut av socialnämnden 3 maj.

Föreningsprofil

Mottagare:

Mette Waldrop

Motivering:

“Med sitt stora föreningsengagemang och kunskap skapar förutsättningar för ett levande kultur- och fritidsliv i Härryda. Hon skapar en bredd av aktiviteter och arrangemang för kommunens invånare som sätter Hindås på kartan. En positiv och lösningsorienterad eldsjäl. Mette har styrelseuppdrag för flera föreningar i Hindås och är en stark drivkraft för att samla allmänheten och näringslivet till olika aktiviteter, till exempel jul och vår i Hindås.”

Beslut av nämnden för utbildning kultur och fritid 9 maj.

Hbtqi-pris

Mottagare:

Anton Allédeus, Luveyworld

Motivering:

“Genom sitt nystartade företag Luveyworld, är Anton Allédeus en ny kraft i Härryda kommun som arbetar för en värld där alla accepteras för den man är - oavsett om man tillhör normen eller ej. Anton bidrar till ökad kunskap och möjligheten att visa sitt ställningstagande i frågor som rör rätten att vara sig själv och bli accepterad oavsett vem du är eller vem du älskar.”

Beslut av kommunstyrelsen 4 maj.

Hedersomnämnande hbtqi

Mottagare:

Tilda Enerås, Ekdalaskolan

Motivering:

“I sitt arbete som kurator är Tilda starkt drivande i frågor där mänskliga rättigheter och hbtqi-personers rättigheter ingår. Hon arbetar proaktivt genom olika kompetenshöjande insatser för kolleger, hon har tagit fram och drivit sex- och samlevnadsundervisningen i årskurs 8, samt ger individuellt stöd för elever som har tankar kring sin sexualitet och identitet. Tilda brinner för frågor som rör elevernas välmående, hon är ambitiös, engagerad och har en stark ställning samt en nyckelroll i Ekdalaskolans värdegrundsarbete.”

Beslut av kommunstyrelsen 4 maj.

Hållbarhetspris

Mottagare:

Skyltmax

Motivering:

“Skyltmax har valt att göra skillnad och att bidra till en hållbar utveckling såväl genom egna handlingar och beslut som i samverkan med andra. Genom det stora engagemang och arbete som Skyltmax bedriver i syfte att öka kunskap och minska stigma kring psykisk hälsa samt genom sitt ambitiösa klimatarbete är de en mycket god förebild och inspirationskälla för många andra företag i Härryda kommun.”

Beslut av kommunstyrelsen 4 maj.

Hedersomnämnande hållbarhet

Mottagare:

Jane Åhrén och Alice Karlström

Motivering:

“Alice Karlström och Jane Åhrén har med genuin glöd, entusiasm och kreativitet bidragit till att Härryda kommun tagit stora steg i omställningsarbetet kring cirkulära möbelflöden. Med en förmåga att hitta lösningar, skapa delaktighet och stolthet för alla inblandade bidrar de till både minskad miljöpåverkan och meningsfull arbetsträning. Tack vare Alice och Jane är nu Härryda kommun ett gott exempel för andra kommuner när det gäller cirkulära möbelflöden, vilket vi alla kan vara stolta över.”

Beslut av kommunstyrelsen 4 maj.

Kulturpris

Mottagare:

Linda Smedberg

Motivering:

“En entusiasmerande mångsysslare som genom sitt arbete i kommunen skapar möjligheter för barn och unga att vara med och skapa, uppleva och utvecklas. Med en fantasi och kreativitet som smittar av sig och skapar nya världar. Linda ansvarar bland annat för barnteaterverksamheten i Hindås stationshus och utomhusteaterföreställningar på Råda Säteri samt är verksam som stand up-komiker.”

Beslut av nämnden för utbildning kultur och fritid 9 maj.

Kulturstipendium

Mottagare:

Alexander Warvne

Motivering:

“Den som får stipendiet i år har utmärkt sig och utvecklats otroligt fint under de senaste åren. Alexander är klarinettist, uppvuxen i Landvetter, och går idag på musikhögskolan i Stockholm. Med bakgrund i kommunens kulturskola och blåsorkester tar han sig nu an de nationella och internationella sammanhangen. I höst kommer han till Mölnlycke för lördagskonsert, håll utkik i programmet.”

Beslut av nämnden för utbildning kultur och fritid 9 maj. Pristagaren får 15 000 kronor.

Kontakt

Ulrika Aebeloe - kontakt för priserna: bemötande- och tillgänglighet, hållbarhet och hbtqi

Terese Anthin - kontakt för priserna: kultur och föreningsprofil

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt