Till innehållet

Årets pristagare är utsedda

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte akuellt längre.
Nyhet publicerad: 09 maj 2022

Härryda kommun utser varje år ett antal pristagare – allt från föreningsprofil till mottagare av hbtq-pris och kulturstipendium – utifrån inkomna nomineringar från allmänheten. Samtliga pristagare uppmärksammas på kommunens nationaldagsfirande 6 juni.

Årets bemötande- och tillgänglighetspris: Magnus Ivarsson

Motivering:
Bemötande- och tillgänglighetspriset tilldelas Magnus Ivarsson, för hans insatser kring att göra extremsporterna alpinskidåkning och downhill tillgängliga för fler. Magnus har möjliggjort för daglig verksamhet och särskolor att få nya perspektiv och han har skapat en välkomnande miljö i en omgivning som inte förknippas med funktionsnedsättning.

Beslutet fattades på välfärdsnämndens möte 6 april.
Mottagaren får 10 000 kronor.
Information om bemötande- och tillänglighetspriset

Årets kulturpris: Mona Fredh

Motivering:
Kulturpriset tilldelas Mona Fredh, som med stor kunnighet och idérikedom är en entusiastisk förmedlare av bygdens historia och som på ett berömligt sätt sammanlänkar kulturarv och friluftsliv genom ortens kulturstigar.

Beslutet fattades på välfärdsnämndens möte 4 maj.
Mottagaren får 10 000 kronor.

Årets kulturstipendie: Hjalmar Ljungberg och Julia Lindgren

Motiveringar:
Kulturstipendiet tilldelas Hjalmar Ljungberg, som stöd och uppmuntran till fortsatt utveckling av en talangfull och målinriktad musikstuderande med sikte mot en yrkeskarriär som trombonist.

Kulturstipendiet tilldelas Julia Lindgren, som uppmuntran och stöd till en ung begåvning med sången som instrument och som med stort engagemang har målet inställt på en karriär inom operavärlden.

Beslutet fattades på välfärdsnämndens möte 4 maj.
Mottagarna får 15 000 kronor att dela på.

Årets hbtq-pris: Emma Gunterberg Sachs

Motivering:
Hbtq-priset tilldelas Mölnlyckebon Emma Gunterberg Sachs, som med stort engagemang driver rättighetsfrågor inom mångfald, jämställdhet och hbtqi. Emma är idag verksamhetschef för West Pride där hon arbetat sedan 2017. Den icke-vinstdrivande organisationen West Pride är en viktig aktör för hbtqi-personers rättigheter och möjligheter i hela regionen, och därigenom också i Härryda kommun. Förutom den årliga festivalen erbjuder de utbildningar inom normer, mångfald och hbtqi för kommuner, företag och skolor. Ett betydelsefullt arbete som Emma är med och driver med ambitioner om en mer öppen, tolerant och bättre plats att leva på – för alla.

Beslutet fattades på välfärdsnämndens möte 4 maj.
Mottagaren får 10 000 kronor.
Information om hbtq-priset

Årets hedersomnämnande hbtq: Marion Englaborn

Motivering:
Hedersomnämnandet tilldelas Marion Englaborn. Som vård- och omsorgslärare på vuxenutbildningen i kommunen lyfter Marion mångfaldsfrågor och hbtqi i alla ämnen. Marion får studenterna att reflektera och se på sig själva och på sitt kommande yrke som undersköterskor med ett öppet sinne. Hon belyser vikten av allas lika värde och rätten att få finnas till oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Vidare utbildar och föreläser Marion också för andra handledare och kollegor, hon är samtalsledare för transseparatistiska forum på RFSL och är med som talare på nationella konferenser. Genom sitt metodiska och genomtänkta arbete jobbar hon på ett framgångsrikt sätt för att främja lika rättigheter och möjligheter, nu och för framtiden.

Beslutet fattades på välfärdsnämndens möte 4 maj.
Mottagaren får diplom.

Årets föreningsprofil: Daniel Frosterud

Motivering:
Årets föreningsprofil tilldelas Daniel Frosterud, som med ett brinnande intresse för discgolf och Ultimate Frisbee breddar de idrottsliga förutsättningarna i kommunen för alla åldrar. Detta genom att aktivt jobba med kommunens skolor och vara drivande i att tillsammans med kommunen möjliggöra en discgolfbana som alla har tillgång till.

Beslutet fattades på välfärdsnämndens möte 4 maj.
Mottagaren får 10 000 kronor.
Information om föreningsprofil-priset

Årets hållbarhetspris:
Marcus Karlsson, Peas of Heaven

Motivering:
Med mod, nytänkande och handlingskraft har Marcus trotsat traditionerna och utmanat middagsvanorna med vegoprodukter under ett helt nytt varumärke, Peas of Heaven. Marcus ambitioner och engagemang bidrar till att varje enskild konsument kan göra skillnad, varje dag, året om genom den mat som läggs på tallriken. Han har inte sett motstånd och misslyckanden på vägen som hinder, utan som utmaningar och möjligheter till förbättring. På tre år har han tillsammans med sitt team lyckats skapa påtagliga vinster för såväl miljö, hälsa och för företagets ekonomi, vilket gör honom till en grym förebild!

Beslutet fattades på kommunstyrelsens möte 5 maj.
Mottagaren får 10 000 kronor.
Information om hållbarhetspriset

Årets hedersomnämnande hållbarhet: ÅterC

Motivering:
Med kreativitet, nytänkande, engagemang och uthållighet bidrar ÅterC till ökad kunskap om hållbarhetsfrågor utifrån flera perspektiv. ÅterC inspirerar pedagoger att undervisa om hållbarhet genom kreativa lärmiljöer och genom samverkan med det lokala näringslivet. Barnen i förskola och grundskola får möjlighet att utforska och experimentera med spillmaterial som företagare och privatpersoner skänkt vilket skapar en medvetenhet om miljö och hållbarhet redan i tidiga år. ÅterC väcker nyfikenhet, kreativitet, intresse och kunskap hos såväl barn som vuxna och bidrar på så sätt till att driva på förändring mot en mer hållbar framtid.

Beslutet fattades på kommunstyrelsens möte 5 maj.
Mottagaren får diplom.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt