Till innehållet

Årets första möte i kommunfullmäktige

Nyhet publicerad: 27 jan 2023

Torsdag 2 februari är det dags för årets första möte i kommunfullmäktige. Välkommen att följa mötet på plats i Råda Rum i Mölnlycke eller digitalt. Sändningen finns även tillgänglig i efterhand.

Sammanträde i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder i Råda Rum i Mölnlycke

Ärenden som behandlas, i urval:

  • Revidering av ägardirektiv för Förbo AB
  • Ramfördelning till nämnderna, initiativärende
    från kommunstyrelsen
  • Riktlinjer för bebyggelseutveckling genom prövning
    av förhandsbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL)
  • Tillbakadragande av utträde ur samordningsförbundet
    Insjöriket

Hela ärendelistan och samtliga handlingar finns även tillgängliga i kommunhuset vid Råda torg i Mölnlycke. Protokollet publiceras cirka en vecka efter mötet.

Kontakt

Alice Holmér Lazar, sekreterare i kommunfullmäktige

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt