Till innehållet

Stort steg framåt för miljö- och hälsoskydd i SKR Insikt

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte akuellt längre.
Nyhet publicerad: 25 apr 2023

Härryda kommun gör framsteg i SKR:s årliga servicemätning Insikt för 2022. Fokus för mätningen är kommunens myndighetsutövning gentemot företag. Inom området miljö- och hälsoskydd höjer sig kommunen markant från ett nöjdkundindex (NKI) på 64 till 71 vilket visar att kommunens arbete inom detta område givit resultat. Totalt höjer sig Härryda kommun två steg till ett NKI på 74.

Härryda kommunhus

Foto: Erik Terneborn

Kommunen förbättrar sig inom flera områden men det mest glädjande är det stora steg framåt för miljö- och hälsoskydd, med en höjning av nöjdkundindex (NKI) från 64 till 71. Inom detta område kan man se en höjning inom alla serviceområden vilka är information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

– Under flera år har verksamheten arbetat med att förbättra motiveringarna i besluten, sett över rutiner och mallar samt arbetat med bättre samsyn i grupperna. Detta arbete plus att vi under senare tid kommit ut mer på tillsynsbesök ser vi som stor sannolikhet till det positiva resultatet, säger Thomas Hammarlund, miljöchef, Härryda kommun.

Det goda resultatet handlar också om att kommunen stärkt samarbetet mellan olika funktioner i organisationen, med syfte att förbättra servicen till både företag och invånare.

– Det är mycket glädjande att se att våra företag i kommunen blir allt nöjdare med vår service, bland annat inom miljö- och hälsoskydd. Det visar att förbättringsarbetet ger resultat. Vi nöjer oss inte med det utan siktar på att skapa de bästa förutsättningarna för företagandet i vår kommun inom alla områden, säger Helena Alterby Nordström, företagslots Härryda kommun.

Generellt sett är företagen i kommunen nöjda och Härryda kommun höjer sig inom de flesta områden. Området livsmedelskontroll ligger kvar på en hög nivå med ett NKI på 82 och inom området markupplåtelse kan man se en höjning av NKI från en redan hög nivå på 83 till 85. Inom bygglov som landar på ett NKI på 68 finns det mer att göra. Kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra servicen inom alla områden för att underlätta för företagen och skapa ett bra företagsklimat.

SKR Insikt

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare. 207 av 290 kommuner deltog i 2022 års undersökning.

Undersökningen genomförs bland företagare som har haft ett ärende inom ett eller flera myndighetsområden. Dessa områden är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

SKR Insikt - öppna jämförelser Företagsklimat Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt