Till innehållet

Härrydas företagsklimat får fortsatt fint betyg

Nyhet publicerad: 21 maj 2024

I resultatet av Svenskt Näringsliv årliga enkätundersökning där företagen gett sin syn på utvecklingen av det lokala företagsklimatet ökar Härryda kommun på nästan samtliga områden.
– Det betyder att vårt uthålliga arbete med företagsklimatet ger resultat och att företagen blir alltmer nöjda med oss, säger Helena Alterby Nordström, näringslivschef i Härryda kommun.

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har det lokala företagsklimatet undersökts årligen sedan 2001. Syftet är att visa hur det är att starta och driva företag i den egna kommunen. Den 21 maj släpptes svaren på enkätundersökningen där 32 124 företag gett sin syn på utvecklingen av det lokala företagsklimatet i sina respektive kommuner, varav 1 685 i Göteborgsregionen.

”Härrydas resultat visar att kommunen tar företagens frågor på allvar”

– Härryda fortsätter imponera genom att, från höga nivåer, öka på nästan samtliga områden. En tydlig politisk viljeriktning, ett serviceinriktat förhållningssätt och en kontinuerlig nära dialog mellan företag och kommun är grundförutsättningar för ett starkt företagsklimat. Härrydas resultat visar att kommunen tar företagens frågor på allvar, säger Christina Riksén, områdesansvarig för Svenskt Näringsliv i Göteborgsregionen.

När de lokala företagen får peka ut sina högst prioriterade åtgärder för ett ännu bättre företagsklimat hamnar minskad brottslighet, mer byggbar mark för verksamheter och kortare handläggningstider högst på önskelistan.

Kommunrankingen presenteras i september

Enkätresultaten från den årliga undersökningen utgör två tredjedelar av den kommunranking som presenteras varje år. Förra året placerade sig Härryda högst av kommunerna i Göteborgsregionen och på plats 11 av 290 kommuner. Var Härryda får för placering i år presenteras den 25 september.

Helena Alterby NordströmFörstora bilden

Helena Alterby Nordström

– Det är glädjande att vi höjer oss inom nästan alla områden. Vi har fortsatt målet att ha Sveriges bästa företagsklimat och det är fantastiskt roligt att göra den resan tillsammans med alla duktiga kollegor på Härryda kommun, säger Helena Alterby Nordström, näringslivschef i Härryda kommun.

 

 

 

Om undersökningen av det lokala företagsklimatet

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Resultatet används i utvecklingsinriktade dialoger med ledande kommunpolitiker och tjänstepersoner.
Läs mer om Härrydas och övriga kommuners resultat på foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Helena Alterby Nordström, näringslivschef

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt