Till innehållet

Härryda kommun går med i Hållbarhetsklivet

Nyhet publicerad: 25 jun 2024

Härryda kommun fortsätter att utveckla sitt hållbarhetsarbete och ansluter sig till Hållbarhetsklivet. Beslutet som fattades av kommunstyrelsen den 2 maj i år innebär att Härryda nu är en del av Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring som drivs av Turistrådet Västsverige.

Ett barn paddlar kanot

Hållbarhetsklivet syftar till att skapa ekonomiskt bärkraftiga företag och turism med minimal miljöpåverkan. Det är kostnadsfritt att vara med i Hållbarhetsklivet och genom att delta verkar Härryda kommun för att beakta fyra grundläggande principer i arbetet med att utveckla besöksnäringen.

De fyra grundläggande principerna i Hållbarhetsklivet:

  • Minimera onödig miljöpåverkan
  • Fördelar för både boende och besökare
  • Öka besökare när det inte är fullt
  • Skapa fler heltidsjobb och robusta verksamheter

Fler insatser för hållbarhet

Hållbarhet är redan idag en viktig fråga för Härryda kommun, arbetet med att utveckla kommunens miljöarbete pågår löpande. Ett hållbarhetsstrategiskt program för perioden 2023 - 2035 har tagits fram för att styra kommunkoncernens arbete mot mål som också är relevanta för besöksnäringen. Programmet inkluderar hållbar förvaltning av mark och naturresurser, bevarande av biologisk mångfald, samt målsättningar för att bli en klimatsmart och resurseffektiv kommun.

Mer om kommunens arbete med Hållbarhetsklivet

Hållbarhetsklivet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Lina Wahlgren, utvecklingsledare hållbarhet

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt