Till innehållet

Göteborgsregionens bästa företagsklimat finns i Härryda kommun

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte akuellt längre.
Nyhet publicerad: 20 sep 2023

Härryda kommun rankas högst i Göteborgsregionen och är i år på plats nummer 11 bland Sveriges 290 kommuner i Svenskt Näringslivs årliga sammanställning av hur företag upplever kommunernas service, kompetens och attityder till företagande.

Medarbetare på Härryda kommuns näringslivsenhet

Näringslivsenheten samordnar Härryda kommuns arbete med målet att vara Sveriges bästa näringslivskommun. Foto: Anna Sigvardsson

– Målet för Härryda kommun är att vara Sveriges bästa näringslivskommun. Vi är inte nöjda förrän vi varaktigt är nummer ett, säger Fredrik Olsson, näringslivschef i Härryda kommun.

– Vi vill samtidigt passa på att gratulera Vårgårda till topplaceringen. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för företagen i Västsverige, säger Fredrik Olsson.

Vi kan bättre om viljan finns

Härryda kommun ska vara en bra och stabil samarbetspartner för det lokala näringslivet för att företag ska kunna, vilja och våga växa i kommunen.

- Vi måste öka kunskapen hos politiker, anställda i kommunen och kommuninvånarna, om vikten av ett gott företagsklimat och att människor i arbete skapar skatteintäkter som vi kan använda till att förbättra skolan och omsorgen. Det är bra att vi är högst rankade i Göteborgsregionen, men vi kan bättre! säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande.

- Två frågor som är viktiga för bättre resultat är fler arbetstillfällen i kommunen och ökad trygghet. Fler arbetstillfällen har vi en fantastisk potential att skapa, men då behöver hela politiken stötta det arbetet. När det gäller trygghet så är jag glad att regeringen presenterat stora satsningar inom området, och på kommunnivå lanserar vi i styrande Alliansen i Härryda ett omfattande paket i och med vår budget, säger Per Vorberg.

Gott samarbete med företagen

Förbättringsarbetet fortsätter utifrån vår handlingsplan, där alla som jobbar i kommunen ska bidra till att skapa goda förutsättningar för det lokala företagandet. Vi ser företagen som våra kunder. Detta betyder service med professionellt bemötande, förutsägbara handläggningstider, handlingskraft och en positiv attityd till företagande.

Från kommunens sida behöver vi ständigt lyssna, lära och förstå företagens behov, för att ytterligare förbättra företagsklimatet.

– Vårt mål är att öka samarbetet med företagen i kommunen för att utveckla både företagsklimatet och kommunen i stort, säger Helena Alterby Nordström, tillträdande näringslivschef.

Välkommen att kontakta oss på Härryda kommun

Kontakt

Fredrik Olsson, näringslivschef

Helena Alterby Nordström, tillträdande näringslivschef

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt