Till innehållet

Lättare att söka besked om att få bygga närmare flygplatsen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte akuellt längre.
Nyhet publicerad: 23 aug 2023

Riksintresset närmast Landvetter flygplats finns kvar men nu har andra regler lättat för att få bygga närmare flygplatsen. För den som vill stycka av sin tomt, bygga till eller bygga nytt är det möjligt att söka förhandsbesked för bygglov.

flygplansvinge i luften bland moln, på marken åkrar och skogar

Foto: Darkside, Mostphotos

I mitten av juli fick det ovanliga ärendet Landvetter flygplats - upphävande av områdesbestämmelser laga kraft efter ett beslut i kommunfullmäktige i Härryda kommun. Det betyder att restriktionerna för bostadsbyggnation som funnits sedan 1980-talet, nu försvinner och att 20 kvadratkilometer mark klassas som mark utanför detaljplanelagt område.

– Bestämmelserna för flygplatsområdet begränsade möjligheten att söka förhandsbesked men nu öppnar sig nya möjligheter och vi kan lämna fler förhandsbesked för bostäder, säger verksamhetschefen för bygglov Maja Andersson i Härryda kommun.
Vanliga frågor och svar om vad upphävandet av områdesbestämmelserna innebär Länk till annan webbplats.

Så här söker du förhandsbesked

Om du vill bygga ett nytt hus, en industribyggnad eller anläggning på en ny plats i något av de nu möjliga områdena närmare flygplatsen kan du ansöka om ett förhandsbesked. Ett förhandsbesked innebär att det du vill bygga kan bli tillåtet. Ett positivt besked är bindande inför en kommande bygglovsprövning. Samma gäller för den som vill stycka av en del av sin tomt.

– Härryda kommun välkomnar alla som vill bygga att först ansöka om förhandsbesked så att vi kan bedöma om platsen är lämplig att bygga på och om det går att ordna vatten och avlopp exempelvis, säger bygglovsarkitekten Irina Engström.

Fördelen med förhandsbesked är att man tidigt får veta om man kan gå vidare med en formell bygglovsansökan, där man ska lämna fler detaljerade uppgifter om bostadens eller tillbyggnadens utformning, lösningar för vatten och avlopp, bullernivåer med mera.
Förhandsbesked Länk till annan webbplats.

Karta visar riksintresse

Härryda kommun har tagit fram en karta som visar vilket område som ligger inom riksintresset för Landvetter flygplats och som fortfarande är förenat med restriktioner. I kartan kan man se om en fastighet ligger inom riksintresset och därmed begränsar möjligheten att få ett positivt förhandsbesked för bostäder.

I datorn, se kartan i fullskärm för nya val. Länk till annan webbplats.
Den gula markeringen är ytan för det kvarvarande riksintresset för flygplatsen.

Söka planbesked för ny detaljplan

De förenklade reglerna kring flygplatsen innebär att cirka 20 kvadratkilometer mark nu ligger utanför områden som har en detaljplan.

För den som vill bygga en ny bostad inom ett bostadsområde, nära ett sammanhängande bostadsområde eller bygga flera nya bostäder, kan det krävas att man gör en detaljplan först.

En detaljplan utreder risker som exempelvis översvämning och ras. Den säkerställer att det kommer finnas nödvändiga vägar med mera. Detaljplanen tydliggör också vad som är tillåtet att bygga i området.

Om du vill göra åtgärder som kräver en ny detaljplan ska du ansöka om planbesked.
Planbesked om detaljplan Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt