Till innehållet

Länken mellan invånare och bredbandsföretag

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte akuellt längre.
Nyhet publicerad: 24 mar 2023

Kommunen har en bredbandssamordnare som jobbar för att alla invånare och företag ska ha tillgång till bredband. Cecilia Bergland har många års erfarenhet av bredbandsfrågor och kan stötta kommuninvånare i kontakten med bredbandsleverantörer.

En kabelvinda med fiberkabel på en kärra.

Foto:JFS PIC - Factory Thielemann, Mostphotos

Den nationella bredbandsstrategin strävar efter ”Sverige helt uppkopplat 2025”. Det betyder att alla oavsett var man bor ska nås av digitalisering och att det digitala utanförskapet ska minska.

Fler i tätbebyggda områden i Härryda kommun har tillgång till ett snabbt bredband än dem som bor mer lantligt. Nära 96 procent av hushållen och 93 procent av verksamheterna i Härryda kommun har tillgång till eller absolut närhet till snabbt bredband med en hastighet på 1 Gbit/s, visar bredbandskartläggningen från 2021.

Porträtt av Bredbandssamordnaren i Härryda kommun, Cecilia Bergland

Bredbandssamordnaren Cecilia Bergland

– Utbyggnaden av fiber når fler och fler men fortfarande är det många som väntar på att kunna ansluta sig. I de glesbefolkade områdena i Härryda finns det drygt 300 hushåll som ännu inte har tillgång till fiber, säger bredbandssamordnaren Cecilia Bergland.

– De vanligaste frågorna jag får är "Varför får jag inte bredband när min granne har bredband?" och "Varför det är så svårt att få tag i bredbandsleverantörer?".

Bidrag för fiber i svår terräng

På den första frågan kan svaret ofta handla om att terrängen är svår att bygga i eller att det är för långt och dyrt att gräva. Att dra fram fiber under en järnväg eller en å till tio hushåll kostar mer för bredbandsföretagen än vad de kan tjäna och då minskar intresset från marknaden att investera där.

– Då kan nätbyggare söka bidrag från Post- och telestyrelsen, säger Cecilia Bergland. Bredbandsstödet har som syfte att ansluta hushåll och företag i glesbygd och det förlitar sig hela fiberbranschen på för att sakta men säkert kunna få ett helt uppkopplat Sverige.

Kommunens roll

Härryda kommun har valt en lösning där marknaden av bredbandsleverantörer och nätoperatörer förväntas ta ansvar för att bygga ut nätet där invånare och företag finns. I en bredbandskarta över Härryda kommun kan man se vilka områden som har eller står näst i tur att få fibernät.
Bredband

Kommunens ska underlätta utbyggnaden genom att exempelvis förbättra kommunikationen mellan invånare och bredbandsbyggare och se till att det finns bra samarbetsytor.

– Jag hjälper till i dialogen med nätbyggarna så att du som invånare eller företag får reda på vilka förutsättningar det finns för att ansluta fiber till din adress.
–Jag kan också se till att du som idag väntar på snabbt bredband via fiber får veta orsaken till varför det dröjer, om det finns utbyggnadsplaner för din adress och om det finns bidrag att söka som kan underlätta utbyggnad. Du kan också få min hjälp med att kolla upp vilka alternativ det finns för att lösa en uppkoppling i väntan på fiber, säger Cecilia Bergland.

Tips från samordnaren

  • Om du får ett erbjudande om att ansluta till fibernätverk – ta det!
    Det kostar pengar men lönas sig i längden. Att ansluta sig senare blir oftast dyrare.

  • 2G- och 3G-uppkoppling upphör snart! Ta reda på om du har apparater och tjänster som är anslutna till 2G- eller 3G-nätet. Det kan vara robotgräsklippare, trygghets- och personlarm, porttelefoner, hissar, hisstelefoner och hisslarm, olika mätavläsare, inbrottslarm och brandlarm, styrning av värme i fritidshus, mobila bredband och bredbandsroutrar.

  • Televerkets gamla kopparnät (telefonjack) kommer inte att fungera efter år 2026. Innan dess bör du ha skaffat en annan lösning för telefoni och bredband.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt