Till innehållet

Inget parkeringshus vid planerade is- och idrottshallen i Härryda

Nyhet publicerad: 07 maj 2024

Härryda kommun sammanställer just nu synpunkterna från samrådet för detaljplanen för en is- och idrottshall med mera i tätorten Härryda. Många synpunkter handlar om ett stort parkeringshus som fanns med i planförslaget men som redan nu tas bort från fortsatt process.

Överflygningsbild med visar detaljplanens gränser som gulstreckad markering

Detaljplanens gränser i Assmundtorp längs Härrydavägen. Det nu borttagna förslaget om ett parkeringshus skulle ha täckt en stor del av det nordöstra hörnet av planområdet.

Planförslaget som varit ute på ett första samråd innehåller sammanfattningsvis två olika delar där kommunen vill bygga en is- och idrottshall och en privat aktör hotell och parkering.

– Just parkeringsanläggningen har vi fått synpunkter på, att den är för stor och ökar trafiken för mycket i området. Men att bygga ett mindre parkeringshus för färre bilar och samtidigt serva med en skytteltransport till och från flygplatsen kommer inte att löna sig. Vi har därför valt att ta bort det stora parkeringshuset helt och hållet. Det säger vd:n för Kålltorps Projektutveckling, Krister Johansson, som tillsammans med Härryda kommun driver detaljplanen.

Ändring efter synpunkter

Planen för en ny is- och idrottshall innehåller även andra aktivitetsytor, exempelvis en boulebana, samt ett hotell och andra verksamhetsbyggnader. Detaljplanen ställdes ut mellan januari och februari i år och innehöll då också ett förslag på ett parkeringshus i upp till sju våningar med plats för 2 000 bilar strax norr om en planerad is- och idrottshall. Tanken från Kålltorps Projektutveckling som stod bakom det förslaget, var att flygresenärer skulle kunna parkera bilen där och smidigt få skjuts till Landvetter flygplats någon kilometer därifrån exempelvis.

– I detaljplanen prövar vi om marken är lämplig för bland annat ny bebyggelse. Nu har vi prövat förslaget, och som vi alltid även tagit in synpunkter från våra invånare och remissinstanser. En stor del av synpunkterna gäller parkeringshusets storlek och läge. Samtidigt ser vi att markstabilitet och hanteringen av dagvatten är en svårighet med den föreslagna placeringen av parkeringshuset. Därför väljer vi tillsammans med exploatören att inte gå vidare med parkeringshuset, säger Martin Trpkovski, kommunens projektledare för detaljplanen.

Ny chans att tycka till

Tanken är att ett nytt planförslag läggs fram till hösten då invånare med flera återigen kan tycka till om ett delvis ändrat förslag.
Detaljplanen för is- och idrottshall samt verksamheter norr om Härrydavägen

– En del av ytan för parkeringshuset kommer troligtvis att behöva bli markparkering för de som besöker is- och idrottshallen. De andra parkeringarna i området kommer förmodligen inte att räcka till under större evenemang, säger Martin Trpkovski.

Det är för tidigt att säga om något annat också kommer att byggas där istället för p-huset. Kommunen och exploatören Kålltorps Projektutveckling samverkar tätt, utan att detaljplanen formellt sett är en exploatörsdriven detaljplan.

– Marken runt is- och ishallen är både privat och kommunal och vi har nu en dialog tillsammans med Kålltorps Projektutveckling om idéer och lösningar som ska passa bra med projektet, säger projektledaren Martin Trpkovski.

Bakgrund till detaljplanen i Assmundtorp

I oktober 2018 inkom en ansökan till kommunen om att starta en detaljplan för ett verksamhetsområde med bland annat hotell och parkeringshus från Kålltorps Projektutveckling till kommunen. Kommunen beviljade planbeskedet och valde då att slå ihop uppdraget för en is- och idrottshall samt ansökan från Kålltorps Projektutveckling till en gemensam detaljplan i tätorten Härryda.

För att skapa en inbjudande mötesplats och i syfte att minska parkeringshusets dominans vid Härrydavägen valde kommunen och Kålltorps projektutveckling att planlägga för parkeringshuset bakom föreslagen is- och idrottshall på kommunens mark. Planläggningen av parkeringshuset på kommunens mark hade dock inte inneburit att kommunen skulle bygga ut och driva parkeringshuset utan en försäljning av mark eller liknande skulle då behövas för utbyggnad av parkeringshuset.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt