Till innehållet

Gemensam målbild framtagen för Landvetter Södra

Nyhet publicerad: 24 okt 2023

En första detaljplan är på gång i området Landvetter Södra. Samtidigt har konsortiet och styrelsen för Landvetter Södra Utveckling AB ställt sig bakom en gemensam målbild: Landvetter Södra – en plats som berikar.

Höghöjdsvy med två möblerade balkonger med räcke i ett flerbostadshus mitt i ett skogsområde.

Inspirationsbild på naturnära bostäder i hållbara material. Illustration: GBJ Bygg

– Det är mycket glädjande att vi gemensamt kan presentera Landvetter Södra – En plats som berikar. Ett enastående koncept finns bakom den och samverkan mellan det privata och det offentliga är nyckeln, säger Maria Ådahl, vd för Landvetter Södra Utveckling AB.

Sex mål bygger målbilden

Konsortiet i Landvetter Södra har formulerat sex djärva och konkreta mål som tillsammans bildar fundamentet för Landvetter Södra – en plats som berikar:

  • Helhetskoncept för livet efter inflytt
  • Dramatiserad natur möter vacker arkitektur
  • Hållbar infrastruktur och minskat omvärldsberoende
  • Enastående samhällsservice
  • Kreativt bostads- och lokalutbud
  • Destination Nature Awareness – en besöksdestination för många olika former av välmående i naturen.

Utförlig beskrivning av målbilden och de sex målen Länk till annan webbplats. (landvettersodra.se)

Planprocess i startgroparna

Parallellt med framtagandet av målbilden pågår ett operativt arbete kring den fysiska utvecklingen. En strukturplan och en detaljplan ska möjliggöra den framtagna målbilden.

Just nu gör konsortieparterna analyser, tar fram landskapsutredningar och ger förutsättningar för denna första detaljplan med cirka 800 bostäder och finns i området närmast det befintliga Landvetter.
Landvetter Södra, en ny stad - den första etappen

Hela Landvetter Södra ska på längre sikt bli en plats som berikar minst 25 000 invånare.

Kontakt

Landvetter Södra Utveckling AB

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt