Till innehållet

Anmäl åtgärd i naturen till Länsstyrelsen

Nyhet publicerad: 31 mar 2023

Den som vill göra någon form av ingrepp i naturen måste först anmäla det. Från och med 1 april i år tar Länsstyrelsen i Västra Götaland över tillsynsansvaret och handläggningen av anmälan av åtgärder i naturen.

En grävmaskin gräver i ett dike bredvid en väg. Vägkanten är avspärrad.

Foto: Ann-Christine Eliasson, Mostphotos

Det handlar om miljöbalkens 12 kapitel, paragraf 6, som säger att den som vill göra någon form av ingripande förändring i naturmiljö först måste anmäla detta för samråd. I naturmiljö ingår all slags natur inklusive odlingslandskap. Exempel på åtgärder i naturen som ska anmälas för samråd till Länsstyrelsen från och med 1 april är:

  • grävning och utfyllnad
  • avverkning av träd och annan vegetation
  • uppförande av byggnader eller anläggningar som exempelvis solcellsanläggning
  • nedtagning eller kraftig beskärning av skyddsvärda träd
  • organiserad friluftsverksamhet som orienteringstävling eller mountainbikebana
  • en ändring som påverkar den biologiska mångfalden eller utarmar värdefull natur- och kulturmiljö.

Effektivare med ett samlat ansvar

Tills nu har Härryda kommun som enda kommun i länet hanterat dessa anmälningar och utövat tillsyn på egen hand men kommunen bedömer att Länsstyrelsen kan arbeta mer effektivt och samordnat med frågan. Ansökningar om samråd sträcker sig ofta över flera kommuner samtidigt, längs gemensamma sjöar och åar eller i skyddade områden där Länsstyrelsen redan har tillsynsansvar.

De ärenden som anmälts till Härryda kommun senast 31 mars, kommer att handläggas färdigt här. Anmälning från 1 april ska man istället skicka till Länsstyrelsen Västra Götaland för handläggning. Länsstyrelsen eller någon annan berörd myndighet avgör om aktivitet i naturmiljö får utföras och i så fall på vilket sätt.

Utförlig information om så kallade 12:6-samråd och länk till anmälan via e-tjänst:
Åtgärd i naturmiljön Länk till annan webbplats.(Länsstyrelsen i Västra Götaland)

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd

031-724 61 00 (kontaktcenter)

miljo.halso@harryda.se

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt