Till innehållet

Aldrig fel tid att anmäla ny kamin – tänk på detta!

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte akuellt längre.
Nyhet publicerad: 02 feb 2023

Allt fler Härrydabor vill installera kaminer eller andra billigare värmekällor i sitt hem. En anmälan går förhållandevis snabbt men att få hem en ny eldstad kan ta lång tid. Därför är det bra att vara ute i god tid med både köp och bygglovsanmälan. Här är några tips.

Två par fötter med tjocka stickade sockor framför en sprakande brasa i en öppen spis.

Foto: Yuri Arcurs, Mostphotos

I spåren av stigande energipriser är det många som vill installera kaminer, pannor eller andra typer av värmekällor som eldas med ved eller pellets för att hålla nere uppvärmningskostnaderna. Nästan dubbelt så många anmälningar, totalt 87 stycken, kom in till bygglovsenheten i Härryda kommun år 2022 jämfört med 2021.

– Vi förstår verkligen behovet av billigare uppvärmning. För att man ska få sin anmälan godkänd fortast möjligt är det viktigt att ansökan är komplett, säger Bo Rydström, tillförordnad bygglovschef i Härryda kommun.

Anmälningsförfarandet hos bygglovsenheten går ganska snabbt – ungefär tre veckor från det att ett komplett ärende är inskickat. Men hemleveransen efter köp av en eldstad kan vara en flaskhals för att få sin värme i tid. Du måste kanske räkna med att köpa och anmäla din kamin minst 3 månader innan du tänker börja använda den.

Visa rumsplacering och skorstensläge

Att anmäla en kamin eller annan eldstad är oftast ganska enkelt. Du ska bifoga en planlösning som visar var någonstans du tänker placera eldstaden inne i huset. Du ska också kunna visa var på taket som skorstenen går ut.

Det kan vara knepigt med äldre byggnader att bifoga planritningar om man inte har dessa ritningar sedan innan. Du kan börja med att leta i vårt ritningsarkiv om det finns ritningar på ditt hus, till exempel plan- och fasadritningar. Om det inte finns ritningar kan du själv göra enkla ritningar som beskriver installationen med både planritning och fasader.
Bygganmälan för kamin och eldstad

Brandsäkerhet främst

I handläggningen av din anmälan prioriterar bygglovsenheten brandsäkerheten. Det är viktigt att din värmekälla är dimensionerad efter hur mycket du tänker använda den. Det är också viktigt att installera eldstad och skorsten på korrekt sätt och följa produktanvisningarna för eldstaden.

Lämna sotarintyg

Du måste också kontakta en sotare för kontroll och besiktning innan första eldningen. Sotaren intygar att installationen är rätt utförd. Du lämnar in sotarintyget tillsammans med kontrollplanen till bygglovsenheten.

– När vi då ser att allt är brandsäkert och klart utfärdar vi ett så kallat slutbesked och du kan sätta igång och använda din eldstad, säger Bo Rydström.

Kontakt

Bygglovsenheten

031-724 61 00 (kontaktcenter)

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt